Business

แจ้งปรับทิศทาง ‘วิ่งขึ้นและร่อนลง’ ของเครื่องบิน สนามบินสุวรรณภูมิ-ดอนเมือง ช่วงฤดูหนาว

วิทยุการบิน แจ้งปรับทิศทาง ‘วิ่งขึ้นและร่อนลง’ ของเครื่องบิน สนามบินสุวรรณภูมิ-ดอนเมือง จากกระแสลมเปลี่ยนทิศ

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) ปรับทิศทางวิ่งขึ้นและร่อนลงของอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในช่วงฤดูหนาว ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2566

ดร.ณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 15.04 น. เป็นต้นไป ท่าอากาศยานดอนเมือง มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนทิศทางการวิ่งขึ้นและร่อนลงของอากาศยาน

ปรับทิศทาง

ปรับทิศทาง ขึ้น-ลง ของเครื่องบิน เนื่องจากกระแสลมเปลี่ยนทิศ

จากปกติที่เคยใช้ทางวิ่ง 21 เป็นทางวิ่ง 03 เนื่องจากกระแสลมเปลี่ยนทิศทาง ซึ่งพัดมาจากทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และมีความเร็วลมค่อนข้างแรงอยู่ที่  10 – 15 น็อต หรือ 20 – 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งเป็นลักษณะอากาศปกติในช่วงฤดูหนาว

ปรับทิศทาง

ร่อนลงสู่ท่าอากาศยานจากทางทิศใต้ 

ทั้งนี้ การปรับเปลี่ยนเส้นทางบินดังกล่าว ส่งผลให้อากาศยาน ต้องร่อนลงสู่ท่าอากาศยานดอนเมือง จากทางทิศใต้ โดยการทำการบินผ่านเขตใจกลางเมืองกรุงเทพมหานคร เพื่อเข้าไปลงสู่ท่าอากาศยาน แต่หากลักษณะอากาศของท่าอากาศยานดอนเมือง ในช่วงฤดูหนาวนี้ มีความเร็วลมลดลงเหลือไม่เกิน 10 น็อต หรือ 18 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งเป็นความเร็วลม ที่ยังอยู่ในค่ามาตรฐานความปลอดภัย ที่อากาศยานสามารถทำการวิ่งขึ้นและร่อนลงตามเส้นทางบินปกติได้ ก็จะกลับมาใช้งานทางวิ่ง 21 ที่ร่อนจากทางทิศเหนือลงทางทิศใต้ตามปกติ

สำหรับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ การปรับใช้เส้นทางบิน จะเป็นไปในลักษณะเดียวกัน คือ อากาศยานจะทำการวิ่งขึ้น และร่อนลง จากทางทิศใต้ขึ้นทางทิศเหนือเช่นกัน

ปรับทิศทาง

อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี่ยนแปลงของกระแสความเร็วลม ที่เกินกว่าค่ามาตรฐานความปลอดภัยเกิดขึ้นอีก บวท. ก็จำเป็นต้องมีการปรับเส้นทางบินในลักษณะดังกล่าวอีกครั้ง เพื่อความปลอดภัยผู้โดยสารและอากาศยาน ซึ่ง บวท. จะเฝ้าติดตามลักษณะอากาศร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด จึงขออภัย ในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo