Business

‘ซีพีเอฟ’ เปิดโรงงานแปรรูปเนื้อไก่ รับ ‘รมว.-ทูต’ บรูไน ชม ‘ครัวโลก’ ผู้นำอาหารปลอดภัย

“ซีพีเอฟ” เปิดโรงงานแปรรูปเนื้อไก่โคราช ต้อนรับ “รัฐมนตรี-ทูต” บรูไน เยี่ยมชมกระบวนการผลิตอาหารปลอดภัย ด้วยเทคโนโลยีการผลิตทันสมัย ได้มาตรฐานอาหารสากลระดับโลก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรพื้นฐานและการท่องเที่ยว บรูไน พร้อมด้วย เอกอัครราชทูตบรูไน ประจำประเทศไทย และคณะ เข้าเยี่ยมชมโรงงานแปรรูปเนื้อไก่โคราช อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ภายใต้กระบวนการผลิตอาหารปลอดภัย ด้วยเทคโนโลยีการผลิตทันสมัย ได้มาตรฐานอาหารสากลระดับโลก ที่มีการควบคุม และตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดห่วงโซ่การผลิต ตอกย้ำวิสัยทัศน์ “ครัวของโลก”

ซีพีเอฟ

“ซีพีเอฟ” เปิดโรงงานแปรรูปเนื้อไก่ รับ “รมว.-ทูต” บรูไน ชม “ครัวโลก” ผู้นำอาหารปลอดภัย

นายสิริพงศ์ อรุณรัตนา ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจสัตว์บก บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ซึ่งร่วมให้การต้อนรับ พร้อมคณะผู้บริหารของบริษัท กล่าวว่า การเข้ามาเยี่ยมชมโรงงานแปรรูปเนื้อไก่ของบริษัทในครั้งนี้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ ดร.ฮัจยี อับดุล มานัฟ บิน ฮัจยี เมตุซินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรพื้นฐานและการท่องเที่ยวบรูไน ที่ต้องการร่วมหารือถึงความเป็นไปได้ในระดับทวิภาคี สำหรับความร่วมมือระหว่างบรูไน กับไทย

โดยเฉพาะการเสริมสร้าง และรับรองความมั่นคงด้านอาหารในบรูไน ผ่านการเพิ่มลู่ทางการนำเข้าทั้งสัตว์ปีก กุ้ง และข้าวจากไทย โดยในครั้งนี้นายเป็งงีรัน ฮัจยี ซาฮารี บิน เป็งงีรัน ฮัจยี ซาและ เอกอัครราชทูตบรูไน ประจำประเทศไทย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกรมเกษตร และอาหารเกษตร และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของบรูไน ร่วมคณะด้วย

ซีพีเอฟ

“รมว.กระทรวงทรัพยากรและการท่องเที่ยวบรูไน ให้ความสนใจ และประทับใจอย่างยิ่ง ในกระบวนการผลิตอาหารคุณภาพปลอดภัยภายใต้มาตรฐานสากล ด้วยเทคโนโลยี และ AI ที่นำมาใช้ พร้อมกล่าวชื่นชมบริษัท ในฐานะผู้นำด้านเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร ซึ่งเชื่อว่าการหารือครั้งนี้ จะนำไปสู่ความร่วมมืออันดีในอนาคต”

การเยี่ยมชมกระบวนการผลิตครั้งนี้ บริษัทได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท พร้อมนำชมการผลิต และแปรรูปเนื้อไก่ ตลอดจนอาหารสำเร็จรูป ภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด ด้วยโมเดลธุรกิจผลิตอาหารครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำไปถึงปลายน้ำ “จากฟาร์มสู่โต๊ะอาหารของผู้บริโภค” จึงเป็นข้อดีที่บริษัทสามารถควบคุม และตรวจสอบย้อนกลับคุณภาพ และสุขอนามัยความปลอดภัยอาหารของวัตถุดิบตลอดห่วงโซ่การผลิต

ซีพีเอฟ

โดยมุ่งเน้นการเลี้ยงสัตว์ ที่ยึดหลักสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) ตามหลักอิสระ 5 ประการ เพื่อให้สัตว์มีสุขภาพดี ภายใต้การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบ และสมเหตุผล ไปจนถึงกระบวนการแปรรูปด้วยเครื่องจักร และเทคโนโลยีที่ทันสมัย อาทิ เครื่องตัดแยกชิ้นส่วนอัตโนมัติ

ขณะเดียวกันยังประยุกต์ใช้การบริหารระดับสากล และระบบมาตรฐานที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านวิถีชุมชน สิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน รวมไปถึงการตรวจสอบย้อนกลับแบบดิจิทัล สำหรับการผลิตอาหาร (CPF Digital Traceability) และให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการดูแลและปฏิบัติต่อพนักงานทุกคน สอดคล้องตามมาตรฐานแรงงาน

ซีพีเอฟ

ซีพีเอฟ

อ่านข่าวเพิ่มเติม