Business

‘กสิกรไทย’ เดินหน้าปั้น ‘สตาร์ทอัพไทย’ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ส่งต่อเคล็ดลับความสำเร็จระดับโลก ปีที่3

‘กสิกรไทย’ เดินหน้าปั้น ‘สตาร์ทอัพไทย’ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ส่งต่อเคล็ดลับความสำเร็จระดับโลก ปีที่3

กสิกรไทย มุ่งมั่นปั้นสตาร์ทอัพไทย ฝันให้ไกลไปให้ถึงความสำเร็จทางธุรกิจได้จริง จับมือ The Stanford Thailand Research Consortium ปีที่ 3 ในการร่วมสนับสนุนงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดในด้านต่างๆ เพื่อปูทางไปสู่ความสำเร็จและความก้าวหน้าของประเทศ รวมถึงด้าน Technology and Innovative Entrepreneurship

กสิกรไทย

ถอดสูตรความสำเร็จสตาร์ทอัพระดับโลก สู่สตาร์ทอัพไทย

เเละเดินหน้าโครงการ KATALYST STARTUP LAUNCHPAD 2022 ถ่ายทอดสูตรความสำเร็จของสตาร์ทอัพระดับโลก เรียนลัด 9 สัปดาห์ ฟรี รับประกาศนียบัตรเป็นใบเบิกทาง ต่อยอดกับพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ และสิทธินำเสนอเพื่อชิงเงินรางวัลพร้อมผลิตภัณฑ์เพื่อต่อยอดธุรกิจ 3 รางวัล รวมมูลค่า 8 แสนบาท

เปิดรับสมัครผู้เรียนเน้นเทคสตาร์ทอัพในกลุ่มอุตสาหกรรมการเงิน สุขภาพ ท่องเที่ยว การศึกษา และสิ่งแวดล้อม ตอกย้ำเจตนารมณ์ของธนาคารในการพัฒนาสตาร์ทอัพไทยเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สร้างความยั่งยืนให้แก่สังคมและประเทศ

นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ธนาคารมีเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการพัฒนาสตาร์ทอัพไทย ให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งจากฐานราก และครอบคลุมความต้องการของภาคธุรกิจ เพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย สร้างความยั่งยืนให้แก่สังคมและประเทศ

จึงได้สนับสนุนวงการสตาร์ทอัพไทยอย่างครบวงจร ทั้งการส่งเสริมด้านเงินทุนซึ่งดำเนินการผ่าน Beacon Venture Capital และการส่งเสริมด้านองค์ความรู้และเครื่องมือต่อยอดธุรกิจ ด้วยการจัดตั้งโครงการ KATALYST ที่ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม Startup Community อย่างต่อเนื่องในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดเสวนาแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ (Knowledge Sharing Session) การนำสตาร์ทอัพมาร่วมโครงการต่อยอดทางธุรกิจกับธนาคาร (Business Collaboration)

รวมทั้งการให้คำปรึกษา และแนะนำโซลูชันของทางธนาคารให้แก่สตาร์ทอัพ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการ และดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

กสิกรไทย

KATALYST STARTUP ปี3 เปิดรับสมัครแล้ว

โครงการ KATALYST STARTUP LAUNCHPAD 2022 เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ธนาคารส่งมอบให้แก่สตาร์ทอัพ โดยความร่วมมือกับนักวิจัย จากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด สหรัฐอเมริกา ศาสตราจารย์ Charles (Chuck) Eesley มาช่วยสร้างหลักสูตรการอบรม อันเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยด้าน Technology and Innovative Entrepreneurship และนำองค์ความรู้และเคล็ดลับ ความสำเร็จทางธุรกิจในระดับโลก มาถ่ายทอดให้สตาร์ทอัพไทย เพื่อสร้างพื้นฐานในการทำธุรกิจ และนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง

โดยเปิดอบรมมาแล้ว 2 ปี ภายใต้การสนับสนุนของ The Stanford Thailand Research Consortium โดย KBank เป็นหนึ่งในสมาชิก

​นางสาวขัตติยา กล่าวว่า สำหรับปีที่ 3 ธนาคารได้จัด KATALYST STARTUP LAUNCHPAD 2022 ภายใต้แนวคิด “Jumpstart your idea through entrepreneurial mindset” หลักสูตรที่จะทำให้ไอเดียธุรกิจพุ่งทะยานสู่สตาร์ทอัพที่ยั่งยืน ด้วยการเรียนรู้อย่างเข้มข้น 9 สัปดาห์ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 31 กรกฎาคมนี้ และเริ่มเรียนตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม ถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2565

ผู้เข้ารับการอบรม จะได้รับองค์ความรู้ จากหลักสูตรของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดโดยตรง และไม่มีค่าใช้จ่าย โดยจะมีโอกาสได้เรียนกับวิทยากร จากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด

กสิกรไทย

พัฒนาศัยภาพ สตาร์ทอัพไทย รอบด้าน

และในปีนี้ธนาคารได้จับมือกับพันธมิตรในด้านต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับคำปรึกษาและคำแนะนำจาก Mentor ชั้นนำ จากหลากหลายอุตสาหกรรมทั้งในไทยและต่างประเทศ อาทิ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) บริษัท ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญจากกสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG) ผู้บริหารจาก Beacon VC และบุคลากรจากเครือข่ายของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด เพื่อให้สตาร์ทอัพไทยได้ดึงศักยภาพของตัวเองและที มออกมาได้อย่างเต็มที่

​หลักสูตร KATALYST STARTUP LAUNCHPAD 2022 จะให้ความรู้ที่ช่วยพัฒนาศักยภาพของสตาร์ทอัพอย่างครบวงจร ตั้งแต่พื้นฐานเริ่มที่ไอเดียธุรกิจ การวิเคราะห์ความต้องการลูกค้า การพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน การสร้างแบรนด์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ องค์ประกอบของความเป็นผู้ประกอบการ การตลาด การบริหารเงิน วางแผนธุรกิจ และทักษะการนำเสนอ

นอกจากนี้ ในสัปดาห์สุดท้ายของการอบรม ทีมสตาร์ทอัพที่มีผลงานโดดเด่น จะได้รับคัดเลือกให้นำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ ทีมที่ชนะจะได้รับรางวัลจากโครงการ ทั้งเงินรางวัลและผลิตภัณฑ์เพื่อต่อยอดธุรกิจ จำนวน 3 รางวัล มูลค่ารวม 800,000 บาท พร้อมโอกาสการร่วมมือกับธนาคารกสิกรไทยในด้านธุรกิจรวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคดิจิทัล

โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการและผ่านเกณฑ์ของหลักสูตรนี้ จะได้รับประกาศนียบัตรจาก KATALYST by KBank และมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ซึ่งเป็นใบเบิกทางและโอกาสสำคัญในการขยายเครือข่ายทางธุรกิจกับบริษัทชั้นนำมากมาย ทั้งในประเทศและต่างประเทศอีกด้วย

กสิกรไทย

ความสำเร็จจาก 2 ปีที่ผ่านมา

​นางสาวขัตติยา กล่าวตอนท้ายว่า KATALYST STARTUP LAUNCHPAD 2022 เป็นหนึ่งในหลักสูตรที่ธนาคารภูมิใจ ที่ได้มีส่วนในการส่งเสริมสตาร์ทอัพไทยให้สามารถนำความรู้ ทักษะต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจ และสามารถต่อยอดให้ประสบความสำเร็จได้จริง ผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริงทุกขั้นตอน

โดยจะมีผู้เชี่ยวชาญถ่ายทอดองค์ความรู้ รวมถึงเทคนิคด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยี ดีไซน์ และธุรกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ผู้ประกอบการสามารถผ่านหลักสูตรไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดย 2 ปีที่ผ่านมามีสตาร์ทอัพไทยเรียนจบหลักสูตรทั้งสิ้น 52 ทีม และมีหลายทีมที่นำองค์ความรู้ที่ได้ในโครงการ ไปต่อยอดกับธุรกิจจนประสบความสำเร็จ

สำหรับปีนี้ ธนาคารจะมุ่งเน้นส่งเสริมเทคสตาร์ทอัพที่ให้บริการเพื่อตอบโจทย์ภาคธุรกิจ (B2B) ในอุตสาหกรรมการเงิน (FinTech) สุขภาพ (HealthTech) การท่องเที่ยว (TravelTech) การศึกษา (EdTech) และสิ่งแวดล้อม (GreenTech) เพื่อเตรียมความพร้อมตอบสนองการเติบโตของภาคธุรกิจเหล่านี้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดหลักสูตร คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ และสมัครได้ทางเว็บไซต์ของ KATALYST ที่  https://katalyst.kasikornbank.com/th/Pages/startup_launchpad2022.html  หรือติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการทางเฟซบุ๊กที่ https://www.facebook.com/KATALYSTbyKBank

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo