Business

โอกาสทอง นักศึกษาจบใหม่!! ‘สุชาติ’ หารือ IM Japan ส่งคนไทยไปทำงานญี่ปุ่น

โอกาสทอง นักศึกษาจบใหม่!! รมว.สุชาติ หารือ IM Japan ส่งคนไทยไปทำงานญี่ปุ่น นำประสบการณ์มาต่อยอด ประกอบอาชีพในอนาคต

วันนี้ (23 พ.ค.) Mr. Hitoshi Kanamori ประธานองค์กรพัฒนาฝีมือแรงงานระดับนานาชาติ ประเทศญี่ปุ่น (IM Japan) และคณะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงแรงงาน และหารือเรื่องการขยายการรับผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคชาวไทย รวมทั้งแนวทางการขยายความร่วมมือไปสู่ข้อตกลงใหม่ ในเรื่องการรับส่งพนักงานทักษะเฉพาะทาง (Specified Skilled Worker)

นักศึกษาจบใหม่

นายสุชาติ กล่าวว่า กระทรวงแรงงานขอขอบคุณ IM Japan เป็นอย่างยิ่ง ที่ทำให้คนไทยได้มีโอกาส ไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น กับบริษัทที่เป็นสมาชิกขององค์กรฯ ถึงเกือบ200 แห่ง โดยมีคนไทยเข้าร่วมโครงการในปัจจุบัน จำนวนราว 650 คน  ผู้เข้าร่วมโครงการยังจะได้รับการฝึกอบรมภาษาและวัฒนธรรมของญี่ปุ่นก่อนเดินทางอีกด้วย

นักศึกษาจบใหม่

ให้คนไทยได้พัฒนาความสามารถ นำไปตอดยอดด้านการประกอบอาชีพ

โครงการนี้มีส่วนช่วยส่งเสริมการพัฒนาสถานประกอบการ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงการสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ ผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการแลกเปลี่ยนทางเทคนิค ให้กับผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคคนไทย รวมทั้ง เปิดโอกาสให้คนไทยได้พัฒนาขีดความสามารถ และเพิ่มศักยภาพในสายงานของตน จนสามารถประสบความสำเร็จในการทำงานได้อย่างน่าชื่นชม

นักศึกษาจบใหม่

นายสุชาติ กล่าวต่อว่า โครงการ IM Japan เป็นโครงการที่จะช่วยสร้างโอกาสอันดีให้เด็กไทย โดยเฉพาะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้นักศึกษาจบใหม่ ที่กำลังจะตัดสินใจหางานทำ เรียนต่อ หรือต้องการจะพัฒนาทักษะฝีมือของตนเอง เพื่อนำไปต่อยอดในการประกอบอาชีพได้ในอนาคต

อีกทั้งจะเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ทั้งภาษา วัฒนธรรมในการเรียนรู้การใช้ชีวิตในต่างแดน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ที่จะส่งเสริมให้คนไทยทุกกลุ่มมีงานทำ ไม่เพียงแต่ในประเทศเท่านั้น กระทรวงแรงงานยังส่งเสริมให้คนไทยที่มีทักษะฝีมือ ได้มีโอกาสได้ไปทำงานในต่างประเทศ เพื่อสร้างชีวิตใหม่ สร้างฐานะให้แก่ตนเอง ครอบครัวและประเทศชาติอีกด้วย

อ่านข่าวเพิ่มเติม