Business

เร่งนำเข้า ‘แรงงานต่างด้าว’ ถูกกฏหมาย หลังนายจ้างต้องการกว่า 2 แสนคน

ก.แรงงาน เร่งนำเข้า ‘แรงงานต่างด้าว’ ถูกกฏหมาย หลังนายจ้างต้องการกว่า 2 แสนคน เตือนห้ามใช้แรงงานผิดกม. มีโทษทั้งนายจ้าง-ลูกจ้าง

นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดี กรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน บริหารจัดการแรงงาน 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา) อย่างมีประสิทธิภาพ รัดกุม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของนายจ้างและสถานประกอบการ ลดปัจจัยที่ทำให้เกิดการลักลอบเข้าเมืองมาทำงานอย่างผิดกฎหมาย ของแรงงานประเทศเพื่อนบ้าน และป้องกันความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

แรงงานต่างด้าว

นำเข้าแรงงาน 3 สัญชาติ มาทำงาน ตามMOU 

โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ผลักดันการปรับมาตรการการนำแรงงานข้ามชาติเข้ามาทำงานตามMOU และการนำแรงงานข้ามชาติสัญชาติกัมพูชา และเมียนมา เข้ามาทำงานตาม ม. 64 ให้ผ่อนคลายขึ้น ใช้เวลาและค่าใช้จ่ายลดลง ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2565 เป็นต้นมา

สำหรับนายจ้างและสถานประกอบการที่ต้องการจ้างแรงงาน 3 สัญชาติ เข้ามาทำงานในประเทศไทย ปัจจุบันไม่ได้ยุ่งยาก โดยหากแรงงานข้ามชาติฉีดวัคซีนครบโดส และมีผลตรวจ ATK เป็นลบ หรือหากฉีดวัคซีนไม่ครบแต่มีผลตรวจ RT – PCR ใน 72 ชั่วโมง สามารถเข้าประเทศไทยโดยไม่ต้องกักตัว ส่วนผู้ที่ฉีดวัคซีนไม่ครบ และไม่มีผลตรวจ RT – PCR ให้เข้าระบบกักตัวที่ลดเหลือ 5 วัน

ล่าสุดมีการยื่นความต้องการขออนุญาต จ้างคนต่างด้าวคนตามระบบ MOU แล้ว 214,013 คน โดยแบ่งเป็นนายจ้างที่มีความต้องการ จ้างแรงงานสัญชาติเมียนมา 150,637 คน กัมพูชา 48,272 คน และลาว 15,104 คน ซึ่งแรงงานทั้ง 3 สัญชาติมีการทยอยเข้ามาทำงานตาม MOU แล้วอย่างต่อเนื่องร่วม 9 พันคน

แรงงานต่างด้าว
นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดี กรมการจัดหางาน

ห้ามใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฏหมาย มีโทษทั้งนายจ้าง-ลูกจ้าง

อย่างไรก็ดีนายจ้าง สถานประกอบการ ต้องร่วมมือและให้ความสำคัญกับการใช้แรงงานถูกกฎหมายเช่นกัน ขอย้ำว่ากระทรวงแรงงานมีหน้าที่ตรวจสอบ ปราบปรามจับกุมและดำเนินคดีแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาทำงานอย่างผิดกฎหมาย หากตรวจพบกระทำความผิด นายจ้างรับคนต่างด้าวเข้าทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน จะมีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 – 100,000 บาท ต่อคนต่างด้าวหนึ่งคน หากทำผิดซ้ำมีโทษถึงจำคุก และห้ามจ้างคนต่างด้าวทำงานอีก 3 ปี

แรงงานต่างด้าว

ส่วนคนต่างด้าวที่ลักลอบทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 – 50,000 บาท และถูกส่งตัวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร และไม่สามารถขอรับใบอนุญาตทำงานได้ จนกว่าจะพ้นโทษมาแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี

ทั้งนี้ ผู้ที่พบเห็นการจ้างคนต่างด้าวทำงานโดยผิดกฎหมาย สามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องทุกข์ได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือ ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วน 1694 หรือแจ้งเบาะแสโดยตรงที่กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน โทร. 02 354 1729

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo