Business

‘ซี.พี.กัมพูชา’ เปิด ‘โรงงานแปรรูปสุกร กัมปอต’ ยกระดับอาหารปลอดภัย มาตรฐานโลก

“ซี.พี.กัมพูชา” เปิดโรงงานแปรรูปสุกรแห่งใหม่ ในจังหวัดกัมปอต  ใช้เทคโนโลยีทันสมัย ช่วยยกระดับการผลิตอาหารปลอดภัยของกัมพูชา ให้มีคุณภาพทัดเทียมระดับโลก พร้อมสนับสนุนการพัฒนาการศึกษา และการสร้างงานสร้างอาชีพให้ประชาชนในท้องถิ่น 

นายซอร์ เค็ง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กัมพูชา เป็นประธานพิธีเปิดโรงงานแปรรูปสุกรแห่งใหม่ ของ บริษัท ซี.พี. กัมพูชา จำกัด ในจังหวัดกัมปอต ทางตอนใต้ของประเทศ โดยมีนายปัญญรักษ์ พูลทรัพย์ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงพนมเปญ และนายเมา โทนิน  ผู้ว่าราชการจังหวัดกัมปอต เข้าร่วมด้วย

ซี.พี.กัมพูชา

นอกจากนี้ ยังมีคณะผู้บริหารของ ซี.พี.กัมพูชา นำโดย นายปรีดา จุลวงษ์ รองประธานกรรมการ และนายวิทยา เกรียงไกรวิทย์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส พร้อมด้วย นายภูมิชัย ตรัยดลานนท์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด ร่วมต้อนรับ และนำชมโรงงานแปรรูปสุกรที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัย ได้มาตรฐานคุณภาพเทียบเท่าระดับสากล

ซี.พี.กัมพูชา

นายซอร์ เค็ง ยังเป็นประธาน และร่วมเป็นสักขีพยาน ในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการสร้างงาน ระหว่าง ซี.พี.กัมพูชา กับ มหาวิทยาลัย Chea Sim of Kamchaymear สถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของกัมพูชา เพื่อร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีการผลิตอาหาร และส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพ ตลอดจนร่วมสร้างความมั่นคงด้านอาหาร ให้กับประชาชนในท้องถิ่น

ซี.พี.กัมพูชา

รองนายกรัฐมนตรีกัมพูชา  กล่าวว่า โรงงานแปรรูปสุกรที่ทันสมัยในจังหวัดกัมปอต ตอบรับนโยบายของรัฐบาลกัมพูชา ในการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร ให้ชาวกัมพูชาสามารถเข้าถึงอาหารคุณภาพ ปลอดภัยอย่างเพียงพอ

ขณะที่ นายปัญญรักษ์ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงพนมเปญ แสดงความยินดีในโอกาสที่ ซี.พี.กัมพูชา ได้มีส่วนส่งเสริม การยกระดับมาตรฐานการผลิตอาหารคุณภาพ ปลอดภัยของกัมพูชา ให้เป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลกด้วยเช่นกัน ซึ่งรัฐบาลไทยยินดีช่วยสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือ เพื่อพัฒนาการผลิตอาหาร อันมีส่วนช่วยรักษาความสัมพันธ์ที่ดี และยาวนานระหว่างไทยกับกัมพูชา

ซี.พี.กัมพูชา

ทั้งนี้ ซี.พี. กัมพูชา ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร และอาหารแบบครบวงจร ตั้งแต่ธุรกิจอาหารสัตว์ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และธุรกิจอาหาร (Feed-Farm-Food) ในกัมพูชามากว่า 26 ปี ด้วยวิสัยทัศน์ “ครัวของโลก” มุ่งมั่นที่จะมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ถูกสุขอนามัย และมีคุณค่าทางโภชนาการสูง และยึดมั่นในหลักปรัชญา “3 ประโยชน์” ในการดำเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม คำนึงถึงประโยชน์ของแต่ละประเทศที่บริษัทเข้าไปลงทุน ประโยชน์ของประชาชน และบริษัทเป็นลำดับสุดท้าย

ปัจจุบัน ซี.พี. กัมพูชา มีพนักงานมากกว่า 2,000 คน ผลิตและส่งมอบอาหารคุณภาพปลอดภัยให้แก่ชาวกัมพูชาใน 25 จังหวัดทั่วประเทศ

ซี.พี.กัมพูชา

อ่านข่าวเพิ่มเติม