Business

จับได้อีก 2 ห้องเย็นนครปฐม ซุกซากหมูเก็งกำไรเฉียด 6.7 หมื่นกิโล

ปศุสัตว์ บุกจับ 2 ห้องเย็น จังหวัดนครปฐม เก็บซากหมูไว้ตุนกำไร ไม่มีเอกสารเคลื่อนย้ายซากสัตว์ ไม่แจ้งจำนวนการกักตุนกรมการค้าภายใน ลั่นโทษจำคุก 2 ปี ปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า วันนี้ (22 มกราคม 2565) ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษพญาไท ด่านกักกันสัตว์สระบุรี ด่านกักกันสัตว์พระนครศรีอยุธยา ด่านกักกันสัตว์สุพรรณบุรี สนธิกำลัง เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปราบการกระทำความผิดเกี่ยวการคุ้มครองผู้บริโภค เข้าตรวจสอบการกักตุนซากสุกร ในห้องเย็น จำนวน 2 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม

นครปฐม

ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อสั่งการของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ ดร.เฉลิมขัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ ที่ให้ดำเนินการตรวจสอบห้องเย็น กรณีที่อาจมีการกักตุนสินค้าประเภทเนื้อสุกรเพื่อผลประโยชน์ทางการค้านั้น

จากการเข้าตรวจสอบบริษัท A เป็นโรงงานตัดแต่งเนื้อสัตว์ และมีห้องเย็นของตนเอง พบมีการจัดเก็บซากสุกร จำนวน 288,828.6 กิโลกรัม

พนักงานเจ้าหน้าที่จึงขอตรวจสอบเอกสารเคลื่อนย้าย พบมีซากสุกร บางส่วน จำนวน 56,898 กิโลกรัม ได้นำไปฝากจัดเก็บห้องเย็นภายนอกแห่งหนึ่ง ไม่มีเอกสารเคลื่อยย้ายซากสัตว์

ซากสุกร

นอกจากนี้ ยังพบว่า ไม่มีการแจ้งจำนวนกักตุนต่อกรมการค้าภายใน พนักงานเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการอายัดซากสุกร จำนวน 56,898 กิโลกรัม ไว้ที่ห้องเย็นดังกล่าว

จากนั้น ได้เข้าตรวจสอบบริษัท B มีลักษณะเป็นโรงงานตัดแต่งเนื้อสัตว์ และรับฝากเนื้อหรือห้องเย็น พบมีซากสุกรจัดเก็บ จำนวน 56,388.66 กิโลกรัม และยังไม่ได้แจ้งต่อกรมการค้าภายในเช่นกัน

เจ้าพนักงานจึงขอตรวจสอบเอกสารการเคลื่อนย้าย พบว่าซากสุกร จำนวน 10,088 กิโลกรัม ไม่มีเอกสารเคลื่อนย้ายซากสัตว์ พนักงานเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการอายัดซากสุกร จำนวน 10,088 กิโลกรัม ทางบริษัทยังไม่ได้แจ้งการกักตุนสินค้าให้กรมการค้าภายในทราบ

สำหรับการอายัดซากสุกรทั้งสองแห่ง รวม 66,984.34 กิโลกรัม โดยหากไม่สามารถนำเอกสารมาแสดงได้จะมีความผิดตาม พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ 2558 มาตรา 22 โทษจำคุก 2 ปี ปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

อ่านข่าวเพิ่มเติม