Business

ข่าวดีวันนี้!! เปิดด่าน ‘ตากใบ-บูเก๊ะตา’ หนุนการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย

“รมว.พาณิชย์” แจ้งข่าวดี ด่านตากใบ-บูเก๊ะตา นราธิสวาสเปิดแล้ววันนี้  มั่นใจช่วยเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดนไทย-มาเลเซียเพิ่มขึ้น เล็งผลักดันเปิดด่านเพิ่ม ทั้งท่าเส้น หนองเอี่ยน และด่านในภาคเหนือ

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า หลังจากสั่งการให้ทูตพาณิชย์ประจำกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ เร่งหารือกับรัฐบาลมาเลเซีย ให้มีการเปิดด่านตากใบกับบูเก๊ะตาโดยเร็วที่สุด เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา ได้รับคำตอบจากรัฐบาลมาเลเซียว่าพร้อมเปิดด่านตั้งแต่วันนี้ (15 พฤศจิกายน 2564) เป็นต้นไป

ด่านตากใบ-บูเก๊ะตา

นอกจากนี้ ยังได้หารือร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชนของ จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 มีความเห็นร่วมกันว่า ควรจะเร่งรัดการเปิดด่าน 2 ด่านที่เหลือ เพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดนระหว่างไทย-มาเลเซียให้เพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ คาดว่า หลังจากเปิด 2 ด่านนี้ จะช่วยให้มูลค่าการค้าไทย-มาเลเซีย เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าปีละ 600 ล้านบาท และจะมีส่วนช่วยผู้ส่งออก นักธุรกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถส่งสินค้าไปยังมาเลเซียได้มากขึ้น ทั้งน้ำยางสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม ไก่ ปลา และอื่น ๆ เป็นต้น

พร้อมกันนี้ กระทรวงพาณิชย์ ยังมีเป้าหมายที่จะเร่งรัด ผลักดันการเปิดด่านอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น ด่านท่าเส้น ที่ จ.ตราด หรือด่านหนองเอี่ยน ที่ จ.สระแก้ว ที่จะมีผลช่วยเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างไทย-กัมพูชาได้มากขึ้น และด่านอื่น ๆ ในภาคเหนือ ซึ่งกำลังเร่งรัดดำเนินการอยู่

จุรินทร์
จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์

สำหรับตัวเลขการค้าชายแดนและผ่านแดนเดือนกันยายน 2564 ที่ผ่านมา มีมูลค่ารวม 157,182 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 35.3% เป็นการส่งออก มูลค่า 96,184 ล้านบาท เพิ่ม 38.32% และนำเข้า มูลค่า 60,998 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 30.8%

ขณะที่ยอดรวมการค้า 9 เดือนของปี 2564 (มกราคม-กันยายน) มีมูลค่า 1,275,542 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 31.67% เป็นการส่งออก มูลค่า 778,367 ล้านบาท เพิ่ม 38.06% และนำเข้า มูลค่า 497,175 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22.78%

ปัจจุบัน มีด่านอยู่ทั้งสิ้น 97 ด่าน เปิดไปแล้ว 46 ด่าน หากรวมมาเลเซียอีก 2 ด่าน ก็จะเพิ่มเป็น 48 ด่าน ส่วนมาเลเซีย เป็นประเทศคู่ค้าชายแดนสำคัญเป็นลำดับที่ 1 ของไทย มีมูลค่าการค้ารวม 239,006 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 36.47% คิดเป็นสัดส่วน 35.73% ของมูลค่าการค้าชายแดนรวมทั้งหมด

อ่านข่าวเพิ่มเติม