Business

จุรินทร์ ลั่นพร้อมเปิด ด่านตากใบ-บูเก๊ะตา’ 1 พ.ย. รอแค่มาเลเซียเห็นชอบ

“จุรินทร์” ลงพื้นที่ราธิวาส เร่งรัดเปิด 2 ด่านตากใบ บูเก๊ะตา ตั้งเป้าเริ่ม 1 พฤศจิกายนนี้ ส่งเสริมการส่งออก รอแค่ฝั่งมาเลเซียเห็นชอบ พร้อมขอไปรษณีย์ช่วยลดค่าส่งสินค้า

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากการลงตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์การค้าชายแดนที่ด่านพรมแดนสุไหง-โกลก และประชุมร่วมกับภาครัฐและเอกชน ที่ประชุมฯ มีความเห็นควรจะเปิดด่านตากใบ และด่านบูเก๊ะตา

ด่านตากใบ crop

สำหรับทั้ง 2 ด่านนี้ ได้มีการปิดมาตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2563 โดยจังหวัดนราธิวาสเป็นผู้สั่งปิดในฐานะคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด แต่ขณะนี้สถานการณ์โควิด-19 ค่อย ๆ คลี่คลายแล้ว จึงควรจะเปิดอีกครั้ง เพื่อให้การค้าชายแดนระหว่างไทยกับมาเลเซียเดินหน้าคล่องตัวขึ้น และเป็นช่องทางในการนำรายได้เข้าประเทศเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ จังหวัดนราธิวาสได้รายงานว่า พร้อมที่จะเปิดด่านตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป แต่จะต้องได้รับความเห็นชอบจากทางฝั่งมาเลเซียด้วย

ดังนั้น ที่ประชุมได้มอบหมายให้จังหวัดนราธิวาส เตรียมความพร้อมในส่วนของฝั่งไทย และให้ทูตพาณิชย์ไทย ประจำมาเลเซีย ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อเตรียมการเปิดด่านและกำหนดวันเวลาที่สอดคล้อง

จุรินทร์ crop

ส่วนขั้นตอนเอกสาร กรมการค้าต่างประเทศ จะเป็นผู้ประสานงานทั้งหมด และเมื่อถึงเวลาที่สามารถเปิดได้ ตนจะเดินทางมาติดตามด้วยตนเองอีกครั้งหนึ่ง

ด้านการอำนวยความสะดวกผู้ประกอบการรายย่อยขายสินค้าให้กับชาวมาเลเซียผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งอาจมีปริมาณแต่ละสัญญาซื้อขายไม่มากนัก แต่ติดปัญหาอุปสรรคในเรื่องของการส่งสินค้าทีละน้อยข้ามแดนไปยังผู้ซื้อจากมาเลเซีย มอบหมายให้นายด่านโก-ลก บริษัทชิปปิ้ง และภาคเอกชนผู้ประกอบการรายย่อยประชุมหารือกันเพื่อหาช่องทางที่เป็นทางออกในการอำนวยความสะดวกต่อไป

นอกจากนี้ ภาคเอกชนขอให้ไปรษณีย์ไทยช่วยลดค่าบริการส่งสินค้าบางกลุ่ม โดยไปรษณีย์จะใช้ดุลพินิจในการช่วยอำนวยความสะดวกต่อไปถือเป็นนโยบาย โดยเป็นกรณีไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม