ดูหนังออนไลน์
Business

วันนี้ ม.40 รับ 5,000 บาท เช็คด่วน!! ประกันสังคมโอนแล้วกว่า 10 ล้านคน


นายกฯ กำชับเร่งจ่ายเงินเยียวยา สำนักงานประกันสังคม โอนเข้าพร้อมเพย์ผู้ประกันตน มาตรา 33-39-40 แล้วกว่า 10 ล้านคน พรุ่งนี้ ม.40 พื้นที่ 16 จังหวัดรับทรัพย์ 5,000 บาท

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากข้อสั่งการของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ที่กำชับให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ เร่งดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนให้ทั่วถึงทุกกลุ่ม โดยการจ่ายเงินเยียวยา ประกันสังคม โอนเงินแล้วกว่า 10 ล้านคน

ประกันสังคม

ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคม ได้กำหนดระยะเวลาในการทยอยโอนเงินเยียวยา เข้าบัญชีพร้อมเพย์ ที่ผูกกับบัตรประชาชน ของผู้ประกันตน ดังนี้

  • วันที่ 20-21 กันยายน 2564 โอนเงินเยียวยามาตรา 40 ในพื้นที่ 16 จังหวัดสีแดงเข้มที่ขึ้นทะเบียนใหม่และจ่ายเงินสมทบเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ระหว่างวันที่ 4 สิงหาคม-24 สิงหาคม 2564 จำนวน 2.3 ล้านคน กลุ่มนี้ได้รับเงินเยียวยา 1 เดือน คนละ 5,000 บาท
  • วันที่ 21 กันยายน 2564 โอนเงินเยียวยามาตรา 39 ที่ประกาศล็อกดาวน์ 2 เดือนในพื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้มคนละ 5,000 บาท จำนวน 1.17 ล้าน
  • วันที่ 22-23 กันยายน 2564 โอนเงินเยียวยามาตรา 40 รอบ 2 ในพื้นที่ 13 จังหวัด จำนวน 4 ล้านคน จะได้รับเยียวยารอบ 2 อีกคนละ 5,000 บาท
  • วันที่ 27 กันยายน 2564 โอนเงินเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 33 ในพื้นที่ 13 จังหวัด ที่ประกาศล็อกดาวน์ 2 เดือน จำนวน 3.5 ล้านคน จะได้รับเยียวยารอบ 2 อีกคนละ 2,500 บาท
  • วันที่ 28 กันยายน 2564 โอนเงินเยียวยามาตรา 40 ในพื้นที่ 3 จังหวัด คือ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา จำนวน 3.45 แสนคน ที่ขึ้นทะเบียนใหม่ และจ่ายเงินสมทบเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ระหว่างวันที่ 4 – 24 สิงหาคม 2564 จะได้รับเยียวยารอบ 2 อีกคนละ 5,000 บาท รวมเป็น 10,000 บาท
ธนกร วังบุญคงชนะ
ธนกร วังบุญคงชนะ

ปัจจุบันสำนักงานประกันสังคม จ่ายเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตน มาตรา 33 , มาตรา 39 และมาตรา 40 ไปแล้วเกือบ 10 ล้านคน แบ่งเป็น

1. ผู้ประกันตน มาตรา 33 จำนวนโอนแล้ว 3,292,889 ราย จำนวนเงิน 8,388.22 ล้านบาท

2. นายจ้าง จำนวนโอนแล้ว 150,472 ราย จำนวนเงิน 6,270.09 ล้านบาท

3. ผู้ประกันตน มาตรา 39 จำนวนโอน 1,342,519 ราย จำนวนเงิน 6,712.60 ล้านบาท

4. ผู้ประกันตน มาตรา 40 จำนวนโอน 4,377,972 ราย จำนวนเงิน 21,889.86 ล้านบาท

ทั้งนี้ รวมจำนวนผู้ประกันตนและนายจ้างที่ได้รับเงินโอนแล้ว จำนวน 9,163,852 ราย จำนวนเงินทั้งสิ้น 43,104.77 ล้านบาท ซึ่งทำการโอนสำเร็จประมาณ 97% ของยอดตั้งโอนที่ผ่านมา

หากมีผู้ประกันตนที่ตกหล่น และอยู่ในพื้นที่ได้รับการเยียวยา แต่ได้ไม่รับเงินเยียวยา ยังสามารถยื่นแบบทบทวนสิทธิเยียวยาได้ที่ www.sso.go.th ได้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม นี้

อ่านข่าวเพิ่มเติม