ดูหนังออนไลน์
Business

ประกันสังคม กลุ่มตกค้าง รับรอบสอง เช็คด่วน!! วันจ่ายเงินเยียวยา ม.33 ม.39 ม.40


ประกันสังคม เคาะไทม์ไลน์ชัดเจน จ่ายเงินเยียวยา ม.33 ม.39 ม.40 ทั้งกลุ่มตกค้าง กลุ่มได้รับเพิ่มรอบสอง เช็คด่วนวันไหนบ้าง ที่นี่

สำนักงานประกันสังคม วางไทม์ไลน์ การจ่ายเงินเยียวยา ประกันสังคม ให้ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ม.40 ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ในกลุ่มผู้ตกค้าง และกลุ่มที่ได้รับเงินเยียวยารอบ 2 ดังนี้

ม.33 ม.39 ม.40

สรุปไทม์ไลน์ จ่ายเงินเยียวยา ประกันสังคม ม.33 ม.39 ม.40 กลุ่มตกค้าง รับรอบสอง

วันที่ 20 -21 กันยายน 2564

โอนเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตน ม.40 รอบแรก จำนวน 5,000 บาท ให้กลุ่มที่สมัครขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน ระหว่างวันที่ 4-24 สิงหาคม 2564 ในพื้นที่ 16 จังหวัดสีแดงเข้ม ประกอบด้วย

นครราชสีมา ระยอง ราชบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ลพบุรี เพชรบูรณ์ ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี ตาก อ่างทอง นครนายก สมุทรสงคราม และสิงห์บุรี

วันที่ 21 กันยายน 2564

โอนเงินเยียวยา ม.39 รอบ 2 จำนวน 5,000 บาท ให้ผู้ประกันตนมาตรา 39 ในพื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้ม ประกอบด้วย

กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และพระนครศรีอยุธยา

ประกันสังคม 1

วันที่ 22-23 กันยายน 2564

โอนเงินเยียวยา ม.40 รอบ 2 จำนวน 5,000 บาท ให้ผู้ประกันตนม.40 ในพื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้ม ประกอบด้วย

กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 27 กันยายน 2564

โอนเงินเยียวยา ม.33 รอบ 2 จำนวน 2,500 บาท ให้ผู้ประกันตน มาตรา 33 ใน 9 กลุ่มกิจการ ในพื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้ม ประกอบด้วย

กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 28 กันายน 2564

โอนเงินเยียวยา ม. 40 ในพื้นที่ 3 จังหวัด คือ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และพระนครศรีอยุธยา ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 รายใหม่ ในช่วงวันที่ 4-24 สิงหาคม 2564 จำนวน 3.4 แสนคน โดยจะได้รับเงินเยียวยา 2 เดือน เดือนละ 5,000 บาท รวม 10,000 บาท

ขอบคุณข้อมูลจาก: เพจข่าวสารประกันสังคม

อ่านข่าวเพิ่มเติม