ดูหนังออนไลน์
Business

ประกันสังคม ม.40 รับเงิน 5,000 บาท ใครลงทะเบียนได้ ที่ไหนบ้าง จ่ายเดือนละเท่าไร เช็คเลย!!

ประกันสังคม ม.40 รับสิทธิเงินเยียวยา 5,000 บาท ใครเข้าข่ายสามารถลงทะเบียนได้บ้าง พร้อมแนะนำช่องทางการสมัคร การเลือกจ่ายเงินสมทบ สมัครแล้วจ่ายเงินสมทบ รับสิทธิทันที

หลังจาก ครม. เคาะมาตรการเยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 หนึ่งในนั้นคือ ผู้ประกันตน ในระบบ ประกันสังคม มาตรา 40 ซึ่งเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ ฟรีแลนซ์ ทำให้เกิดคำถามขึ้นว่า อาชีพไหนบ้าง ที่เข้าข่ายเป็นผู้ประกอบการอิสระ

ประกันสังคม ม.40

คุณสมบัติผู้สมัคร ประกันสังคม มาตรา 40 

  • กลุ่มคนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 15-65 ปีบริบูรณ์
  • ประกอบอาชีพอิสระ หรือฟรีแลนซ์
  • ไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39
  • ไม่เป็นข้าราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ
  • บุคคลประกอบอาชีพอิสระ เช่น พ่อค้า แม่ค้า แท็กซี่ มอเตอร์ไซค์รับจ้าง เกษตรกร

ช่องทางการสมัคร

ประกันสังคม ม.40

การชำระเงิน และสิทธิประโยชน์

  • ทางเลือกที่ 1 จ่ายเงินสมทบ 70 บาท/เดือน คุ้มครอง 3 กรณี คือ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยรับเงินทดแทนการขาดรายได้ กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย
  • ทางเลือกที่ 2 จ่ายเงินสมทบ 100 บาท/เดือน คุ้มครอง 4 กรณี คือ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยรับเงินทดแทนการขาดรายได้ กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย และกรณีชราภาพ
  • ทางเลือกที่ 3 จ่ายเงินสมทบ 300 บาท/เดือน คุ้มครอง 5 กรณี คือ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยรับเงินทดแทนการขาดรายได้ กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย กรณีชราภาพ และกรณีสงเคราะห์บุตร

ทั้งนี้ ผู้ประกันตน ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงทางเลือกความคุ้มครอง สามารถเปลี่ยนแปลงได้ปีละ 1 ครั้ง โดยยื่นความประสงค์เปลี่ยนแปลงทางเลือก กับสำนักงานประกันสังคม และจะมีผลในการเปลี่ยนแปลงทางเลือกใหม่ในเดือนถัดไป

นอกจากนี้ การสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 จะมีสถานะความเป็นผู้ประกันตนตามกฎหมาย เมื่อจ่ายเงินสมทบงวดแรกแล้ว จะได้รับสิทธิเงินเยียวยา และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ทันที และควรชำระเงินสมทบอย่างต่อเนื่องทุกเดือน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1506 ไม่เว้นวันหยุดราชการตลอด 24 ชั่วโมง

อ่านข่าวเพิ่มเติม