Business

เช็คที่นี่ ‘เงินเยียวยา’ ประกันสังคม มาตรา 33 39 40 พร้อมเงื่อนไขสำคัญ

ประกันสังคม มาตรา 33 39 40 เตรียมรับเงินเยียวยา จากมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ โควิด-19 เปิดรายละเอียดการจ่ายเงิน พร้อมช่องทางสมัครเป็นผู้ประกันตนทุกธนาคาร

หลังจากรัฐบาล อนุมัติมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ โควิด-19 กรณีเงินเยียวยา สำหรับ แรงงาน 9 กลุ่มอาชีพ ใน 13 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม หรือพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด ที่ประกาศล็อกดาวน์ ออกมาแล้วนั้น สำหรับผู้มีสิทธิรับเงินเยียวยา ต้องเช็ครายละเอียด และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ประกันสังคม

ผู้ประกันตน มาตรา 33

ผู้ประกันตน มาตรา 33 ใน 9 กิจการ 10 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม ที่ถูกล็อกดาวน์ช่วงแรก ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา จะได้รับเงินเยียวยาในวันที่ 6 สิงหาคม 2564

สามารถตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด ใน 9 ประเภทกิจการ ได้ที่ www.sso.go.th

นอกจากนี้ ยังมีผู้ประกันตน มาตรา 33 ใน 3 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม ที่ประกาศล็อกดาวน์เพิ่มเติม คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา ได้รับเงินเยียวยาภายในเดือน สิงหาคม 2564

ประกันสังคม187641 e1626625708744

ทั้งนี้ สามารถเข้าตรวจสอบสิทธิได้ที่หน้าเว็บไซต์  www.sso.go.th ผู้ประกันตนมาตรา 33 เพียงกรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ก็สามารถตรวจสอบได้ นายจ้างสถานประกอบการให้กรอกเลขบัญชีนายจ้าง 10 หลัก และเลขลำดับที่สาขา 6 หลัก เพื่อตรวจสอบสิทธิ

ระยะเวลาการช่วยเหลือ 1 เดือน มาตรา 33 ได้รับการช่วยเหลือ 2,500 บาท ต่อคน และลูกจ้างที่ได้รับชดเชยจะได้รับเงินเดือน 50% ของค่าจ้าง ไม่เกิน 7,500 บาท รวมกับเงินช่วยเหลือไม่เกินคนละ 10,000 บาท

ผู้ประกันตน มาตรา 39 และมาตรา 40

ผู้ที่ไม่ได้เป็นผู้ประกันตนในมาตรา 39 และ 40 ก่อนวันที่ 28 มิถุนายน ให้รีบสมัครภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ที่ https://www.sso.go.th/section40_regist/ เพื่อให้สามารถได้รับความช่วยเหลือในอัตรา 5,000 บาทจำนวน 1 เดือน โดยเบื้องต้นยังไม่มีกำหนดการโอนเงินเยียวยาที่ชัดเจน เนื่องจากต้องรอหลังวันครบกำหนดเปิดลงทะเบียน

อ่านข่าวเพิ่มเติม