Business

เข้าใจตรงกันนะ! เงินช่วยเหลือ แพ้วัคซีน สปสช.จ่ายเฉพาะ ‘วัคซีนฟรี’


เงินช่วยเหลือ แพ้วัคซีน สปสช. ลั่น จ่ายเฉพาะ แพ้วัคซีนโควิด-19 ที่ฉีดให้แก่ประชาชนฟรีเท่านั้น ส่วนวัคซีนทางเลือกที่ รพ.เอกชน เก็บเงินค่าฉีด หากเกิดความเสียหาย ต้องเรียกร้องจากเอกชนเอง

นายจิรวุสฐ์ สุขได้พึ่ง กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) สัดส่วนผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย เปิดเผยว่า ประชาชนที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 ของรัฐ หรือวัคซีนที่โรงพยาบาลเอกชน จัดหามาให้บริการ โดยไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย หากเกิดความเสียหายขึ้น ประชาชนสามารถยื่นคำร้อง เงินช่วยเหลือ แพ้วัคซีน ให้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้

เงินช่วยเหลือ แพ้วัคซีน

ทั้งนี้ หากเข้าเกณฑ์ของ สปสช. ยืนยันว่า จะมีการจ่ายช่วยเหลือเบื้องต้นให้ทุกกรณี แต่สำหรับวัคซีนโควิด-19 ทางเลือก ที่ทางโรงพยาบาลเอกชนเป็นผู้จัดหา และมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้รับบริการนั้น หากเกิดความเสียหายขึ้น จะไม่ครอบคลุมตามเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นของ สปสช. ดังนั้นผู้รับบริการ ต้องไปเรียกร้องกับทางโรงพยาบาลเอกชนแทน

ส่วนกรณีของ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เมื่อพิจารณาจากประกาศราชวิทยาลัยฯ ที่ต้องการให้ประชาชนฉีดวัคซีนโควิด-19 ฟรี โดยไม่มีการเก็บค่าใช้จ่าย จากประชาชนนั้น หน่วยงานหรือองค์กรใด ที่จัดซื้อวัคซีนโควิด-19 จากราชวิทยาลัยฯ ก็จะต้องฉีดให้กับผู้รับบริการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ดังนั้น หากผู้รับบริการ เกิดปัญหา จากการได้รับวัคซีนโควิด-19 นั่นหมายความว่า จะได้รับเงินช่วยเหลือจากทาง สปสช. ตามเกณฑ์ แต่ถ้ามีหน่วยงานใด ซื้อวัคซีน ซิโนฟาร์มจากราชวิทยาลัยฯ แล้วไปเรียกเก็บค่าใช้บริการ หรือค่าใช้จ่ายจากประชาชน ตรงนี้ทาง สปสช. จะไม่เกี่ยวข้อง

“ผมคิดว่าปัญหานี้ไม่น่าเกิด เพราะทางราชวิทยาลัยฯ ประกาศแล้วว่า วัคซีนโควิด-19 ของทางราชวิทยาลัยนั้น หน่วยงานที่มารับไป ต้องนำไปให้บริการแก่ประชาชน โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ถ้าพบว่ามีการเรียกเก็บเงิน ทางราชวิทยาลัยฯ ก็จะเรียกปรับหน่วยงานนั้น”นายจิรวุสฐ์ กล่าว

จิรวุสฐ์ สุขได้พึ่ง
จิรวุสฐ์ สุขได้พึ่ง

ขณะเดียวกัน เชื่อว่า วัคซีนโควิด-19 จากทางราชวิทยาลัยฯ เมื่อกระจายไปสู่ผู้รับบริการ ก็คงจะไม่มีหน่วยงาน หรือองค์กรใด ไปเรียกเก็บค่าใช้จ่าย จากประชาชนคนไทย ที่ได้รับบริการ ซึ่งเมื่อผู้รับบริการ ได้รับความเสียหาย จากการฉีดวัคซีนโควิด-19 ซิโนฟาร์ม ก็สามารถเรียกร้องเงินช่วยเหลือเบื้องต้นจาก สปสช. ได้

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของซิโนฟาร์ม ที่มีประกันค่าเสียหายราว 1 ล้านบาท ถือว่าเป็นคนละส่วนกัน กับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นของ สปสช. ดังนั้น หากมีผู้เสียชีวิต จากการรับวัคซีนซิโนฟาร์ม ทาง สปสช. ก็จะต้องจ่ายในอัตราตามหลักเกณฑ์

“เรายึดหลักว่า ประชาชนที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ไม่ควรต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น แต่ถ้าประชาชนต้องเสียค่าใช้จ่ายเมื่อไหร่ หน่วยงาน องค์กร หรือสถานพยาบาลที่ผู้รับบริการไปฉีดวัคซีนโควิด-19 ต้องรับผิดชอบ”นายจิรวุสฐ์ กล่าวย้ำ

สำหรับในกรณีได้รับความเสียหาย หรือเกิดอาการไม่พึงประสงค์ หลังรับวัคซีนโควิด-19 ที่ภาครัฐจัดให้ หลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือ มีดังนี้

  • กรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวร จะได้รับการช่วยเหลือไม่เกิน 400,000 บาท
  • กรณีสูญเสียอวัยวะ หรือพิการช่วยเหลือ ไม่เกิน 240,000 บาท
  • กรณีเกิดภาวะเจ็บป่วย ที่ต้องรับการรักษาไม่เกิน 1 แสนบาท

ส่วนการจะจ่ายเงินช่วยเหลือจำนวนเท่าใดนั้น เป็นการพิจารณาของอนุกรรมการฯ ตามภาวะความรุนแรง โดยสามารถยื่นเรื่องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกับ สปสช.ได้ที่ โรงพยาบาลที่ฉีด หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) หรือที่ สปสช.สาขาเขตพื้นที่ทั้ง 13 เขต โดยมีระยะเวลายื่นคำร้องได้ภายใน 2 ปีนับแต่วันที่ทราบความเสียหาย

อ่านข่าวเพิ่มเติม