ดูหนังออนไลน์
Business

งานราชการร้อน ๆ ‘กสร.’ เปิดสอบ 406 อัตรา ช่วยผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดเปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุพนักงานราชการเฉพาะกิจ รวม 406 อัตรา เพื่อช่วยเหลือผู้รับผลกระทบโควิด-19

นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า จากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 เห็นชอบข้อเสนอ แนวทางการจัดสรรกรอบอัตรากำลัง และกลไกการบริหารจัดการพนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 10,000 อัตรา ตามที่สำนักงาน ก.พ. เสนอ

อภิญญา สุจริตตานันท์

ทั้งนี้ เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งได้ผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้รับอนุมัติการจัดสรรกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 406 อัตรา ซึ่งจะบรรจุไปปฏิบัติงาน ในสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด 76 จังหวัด

สำหรับการสรรหา และเลือกสรรพนักงานราชการส่วนราชการ ได้มอบอำนาจให้หน่วยงานประจำจังหวัดดำเนินการ โดยมีเงื่อนไขการทำสัญญาจ้างพนักงานราชการเฉพาะกิจ ไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาจ้าง และได้รับค่าตอบแทน 18,000 บาทต่อเดือน

ผู้ที่สนใจสมัคร สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ทุกจังหวัด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม