ดูหนังออนไลน์
Business

‘การบินไทย’ ฟันเลิกจ้างพนักงานหัวแข็ง 508 คน สหภาพฯ โวย! รู้ตัวโดนกลั่นแกล้ง

สหภาพฯ ยื่นหนังสือโวย! รู้ตัวจะโดนกลั่นแกล้ง ตกเย็น “การบินไทย” สั่งเลิกจ้างพนักงานหัวแข็ง 508 คน ไม่ร่วมมือฟื้นฟูกิจการ

ตามที่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประสบปัญหาขาดทุนสะสมต่อเนื่องมายาวนาน ประกอบกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019  (โควิด-19) ทำให้บริษัทไม่สามารถประกอบกิจการการบินได้ตามปกติ

การบินไทย เลิกจ้างพนักงาน สหภาพฯ

จนกระทั่งบริษัทต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการและเมื่อเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการแล้ว บริษัทมีความจำเป็นต้องปรับปรุงองค์กรทุก ๆ ด้าน อาทิ ด้านแรงงาน ด้านการลงทุน หรือด้านกลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจ เพื่อลดต้นทุนลงและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในตลาดธุรกิจการบิน การปรับปรุงองค์กรดังกล่าวเป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งที่จะทำให้บริษัทสามารถประกอบกิจการต่อไปเพื่อให้มีกระแสเงินสดเพียงพอสำหรับชำระหนี้ให้แก่บรรดาเจ้าหนี้ตามที่กำหนดไว้ในแผนฟื้นฟูกิจการ ตลอดจนเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของบริษัทให้กลับมาประกอบธุรกิจการบินได้อย่างมั่นคงและเป็นสายการบินแห่งชาติที่คนไทยภาคภูมิใจ

ด้วยเหตุดังกล่าวข้างตัน บริษัทฯ จึงได้ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้มีจำนวนพนักงานให้เหมาะสมกับปริมาณงานและสถานะทางการเงินของบริษัท ซึ่งปัจจุบันมีพนักงานแสดงความจำนงเข้าสู่กระบวนการกลั่นกรองและผ่านการกลั่นกรองเข้าสู่โครงสร้างองค์กรใหม่ในตำแหน่งงานถาวรจำนวน 10,733 อัตรา และตำแหน่งชั่วคราวจำนวน 257 อัตรา รวมเป็น 10,990 อัตราเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ประกอบกับที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้จัดทำโครงการร่วมใจจากองค์กร (MSP) และมีพนักงานเสียสละเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 6,725 คน

สำหรับพนักงานจำนวน 508 คน ที่ไม่ประสงค์จะเดินหน้าไปกับบริษัท โดยไม่แสดงความจำนงเข้าสู่กระบวนการกลั่นกรองสู่โครงสร้างองค์กรใหม่รวมถึงไม่สมัครเข้าร่วมโครงการร่วมใจจากองค์กรนั้น เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.30 น. บริษัทได้เลิกจ้างพนักงานดังกล่าวโดยให้มีผลในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564  ทั้งนี้ ในการเลิกจ้างดังกล่าว บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานโดยจะจ่ายเงินตามมาตรฐานขั้นต่ำที่กำหนดโดยกฏหมายแรงงาน

การบินไทย เลิกจ้างพนักงาน

ทั้งนี้ เมื่อช่วงเช้าวานนี้ (21 พ.ค.) สหภาพแรงงานพนักงานการบินไทยได้ยื่นหนังสือถึงอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยอ้างว่าสหภาพฯ ได้ทราบว่าทางนายจ้างจะกลั่นแกล้งกรรมการและสมาชิกสหภาพฯ โดยการเลิกจ้างทั้งกรรมการและสมาชิกสหภาพฯ ที่ไม่ยินยอมเซ็นสัญญาจ้างใหม่และรับข้อตกลงสภาพการจ้างใหม่ โดยการเข้าโครงสร้างองค์กรใหม่

ดังนั้น สหภาพฯ ขอให้อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานสั่งการไปยังนายจ้างให้หยุดการกระทำดังกล่าวและคุ้มครองชั่วคราวให้กับกรรมการและสมาชิกของสหภาพฯ

ต่อมาในช่วงบ่ายวันเดียวกัน บริษัท การบินไทย ได้มีคำสั่งเลิกจ้างพนักงาน 508 คนออกมาและระบุว่าจะจ่ายเงินชดเชยขั้นต่ำตามกฎหมายแรงงาน โดยสหภาพฯ ได้โพสต์เฟซบุ๊กถึงกรณีดังกล่าวว่า

“เช้า 21 พฤษภาคม 2564

สร.พบท.ยื่นหนังสือหนังสือขอให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

คุ้มครองชั่วคราว กรรมการสหภาพ/อนุกรรมการสหภาพ/สมาชิกสหภาพ สร.พบท.ห้ามบริษัทเลิกจ้าง

ตกเย็น การบินไทยออกประกาศเลิกจ้าง พวกหัวแข็ง แบบ ตาต่อตา ฟันต่อฟัน”

สหภาพโวยฯ การบินไทย เลิกจ้าง

อ่านข่าวเพิ่มเติม