Business

ไปกดเงินสดได้เลย! วันนี้ ‘เบี้ยความพิการ 200 บาท’ โอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

มาแล้ว! “เบี้ยความพิการ (เงินคนพิการ) 200 บาท” ซึ่งเป็นความช่วยเหลือสุดท้ายในเดือนเมษายนของ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) จะโอนเข้าในวันนี้ 22 เมษายน 2564

ทั้งนี้ ผู้ถือบัตรฯ ที่เข้าเงื่อนไขและได้รับความช่วยเหลือในครั้งนี้มีประมาณ 1 ล้านรายทั่วประเทศ

เบี้ยความพิการ 200 บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

“บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” โอน “เบี้ยความพิการ 200 บาท” 

ผู้ถือ บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ได้รับเงินคนพิการเพิ่มเติม 200 บาท ในวันนี้ 22 เมษายน 2564 จะต้องเข้าเงื่อนไข 3 ประการ ดังนี้

1.เป็นผู้พิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

2.มีบัตรประจำตัวผู้พิการ

2.มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน

วงเงินเบี้ยความพิการเพิ่มเติม 200 บาท จะโอนเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ของบัตรฯ ประมาณวันที่ 22 เมษายน 2564 และสามารถกดเป็นเงินสดได้

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้ข้อมูลเรื่องการปรับเพิ่มเงินคนพิการว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 คนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและ บัตรคนจน จำนวน 1,103,065 รายทั่วประเทศ จะได้เบี้ยคนพิการเพิ่มขึ้นจาก 800 บาท เป็น 1,000 บาทต่อเดือนต่อคน โดยเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ค่าครองชีพต่าง ๆ เพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งยังเป็นการแบ่งเบาภาระของคนพิการ และช่วยยกระดับชีวิตให้ดีขึ้น
สำหรับผู้พิการที่เข้าเกณฑ์ดังกล่าว จะได้รับเงินคนพิการ 800 บาทเข้าบัญชีธนาคารตามปกติ และจะได้รับเบี้ยความพิการเพิ่มเติม 200 บาทต่อเดือน โดยจ่ายเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน

121058976 1718740914949262 2129744749436223486 o 1

วิธีกดเงินสด “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ”

สำหรับผู้ได้รับเงินเบี้ยความพิการเพิ่มเติมจาก บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถกดเงินสดจากตู้เอทีเอ็ม (ATM) ตามวิธีการดังนี้

  • สอดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย แล้วใส่รหัสผ่าน 6 หลัก
  • เมื่อเข้าหน้าเมนูหลักแล้ว ให้กดปุ่ม “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ** หมายเหตุ หากตู้ ATM ใดไม่มีปุ่ม “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” จะไม่สามารถทำรายการต่อได้ ต้องหาตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยตู้อื่นแทน
  • จากนั้นกดปุ่ม “ขอดูยอดเงินคงเหลือ” เพื่อตรวจสอบว่ามีเงินโอนเข้ามาหรือไม่ และเหลือยอดเงินที่สามารถกดได้เท่าไร
  • หน้าจอจะแสดงยอดเงินคงเหลือที่ใช้ได้ โดยระบบจะถามว่า ท่านต้องการบริการอื่นอีกหรือไม่ หากต้องการถอนเงิน ให้กดปุ่ม “ต้องการ”
  • ระบบจะกลับมาที่หน้าเมนูหลักอีกครั้ง หลังจากนั้นให้กดปุ่ม “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ซ้ำ
  • กดปุ่ม “ถอนเงิน”
  • ใส่จำนวนเงินที่ต้องการถอนและกดปุ่ม “ถูกต้อง” ก็จะได้รับเงินสดจากตู้ ATM

บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หาย

“บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน” หาย หรือ ชำรุด ต้องทำอย่างไร?

กรณีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ชำรุด ขอเปลี่ยนบัตรใหม่ด้วยตนเองที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา

กรณี บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน หาย ***ต้องไปแจ้งความก่อน แล้วนำใบแจ้งความไปขอออกบัตรฯ ใหม่ด้วยตนเองที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา

บัตรประเภท Hybrid  สำหรับผู้ลงทะเบียนใน 7 จังหวัด กรุงเทพฯ และปริมณฑล จะออกบัตรใหม่ให้ภายใน 30 วันทำการ มีค่าใช้จ่ายไม่เกิน 100 บาท

บัตรประเภท EVM สำหรับผู้ลงทะเบียนนอกพื้นที่ 7 จังหวัด จะออกบัตรใหม่ให้ภายใน 15 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับแจ้ง มีค่าใช้จ่ายไม่เกิน 50 บาท

ทั้งนี้ ผู้ถือบัตรฯ สามารถสอบถามข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน รวมถึงอายัดบัตรที่ Call Center 02 109 2345 ให้บริการระหว่างวันจันทร์-วันศุกร์ ระหว่างเวลา 8.30-17.30 น.

อ่านข่าวเพิ่มเติม