ดูหนังออนไลน์
Business

หางานมาทางนี้! กทม. เปิดรับสมัครงาน หลายอัตรา ถึงสิ้นเดือนเม.ย.นี้

ว่างงาน อย่ารอช้า กทม. เปิดรับสมัครงาน หลายอัตรา มีให้เลือกทั้งที่สำนักอนามัย สำนักงานเขตภาษีเจริญ โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร 

นางสาววรนุช สวยค้าข้าว ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร (กทม.) แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครงาน หลายอัตรา ดังนี้

  • สำนักอนามัย เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดส่วนราชการต่าง ๆ สำนักอนามัย ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 1 อัตรา

ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักอนามัย อาคารธานีนพรัตน์ ชั้น 4 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง) ตั้งแต่วันที่ 19 – 30 เม.ย. 64 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2245 2615 ในวันและเวลาราชการ

  • โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการ สังกัดโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร จำนวน 6 อัตรา ได้แก่

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ อัตราค่าตอบแทนชั่วโมงละ 90 บาท จำนวน 3 อัตรา

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อัตราค่าตอบแทนชั่วโมงละ 90 บาท จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งพนักงานทั่วไป อัตราค่าตอบแทน ดังนี้ ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 7 ชั่วโมง ค่าตอบแทนวันละ 400 บาท ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 9 ชั่วโมง ค่าตอบแทนวันละ 500 บาท ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 11 ชั่วโมง ค่าตอบแทนวันละ 600 บาท และปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง ค่าตอบแทนวันละ 800 บาท

ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น 2 อาคารอำนวยการชั่วคราว โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 เม.ย. 64 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2326 7711 ต่อ 8704 ในวันและเวลาราชการ

  • สำนักงานเขตภาษีเจริญ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดฝ่ายปกครอง และฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตภาษีเจริญ จำนวน 11 อัตรา ดังนี้

ฝ่ายปกครอง ได้แก่ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 1 อัตรา

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ได้แก่ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (กวาด) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 8 อัตรา4

พนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 2 อัตรา

ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่ ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตภาษีเจริญ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 เม.ย. 64 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2413 0565 ในวันและเวลาราชการ

อ่านข่าวเพิ่มเติม

WANPEN PUTTANONT