ดูหนังออนไลน์
Business

เคพีเอ็มจี เผยผลสำรวจซีอีโอทั่วโลก มองโควิดซัดยาวถึงปี 65

เคพีเอ็มจี เผยผลสำรวจซีอีโอทั่วโลก มองโควิดลากยาว จนถึงปี 65 ถึงจะกลับปกติ หวังฉีดวัคซีนครอบคลุม ห่วงความปลอดภัยไซเบอร์ จากการทำงานที่บ้าน

เคพีเอ็มจี เผยผลสำรวจซีอีโอทั่วโลก ผ่านงานวิจัย “2021 KPMG CEO Outlook Pulse Survey” พบว่า ซีอีโอของบริษัทชั้นนำทั่วโลก ต่างกำลังวางแผนองค์กรสำหรับ new normal หลังผ่านพ้นวิกฤติโควิด-19

เคพีเอ็มจี เผยผลสำรวจซีอีโอทั่วโลก

ทั้งนี้ จากการวิจัย 2021 KPMG CEO Outlook Pulse Survey พบว่า ผู้บริหารระดับสูงเกือบครึ่ง (ร้อยละ 45) คาดว่าธุรกิจจะไม่กลับเป็น “ปกติ” จนกว่าปี 2565 ซึ่งต่างจากงานวิจัยของปีที่แล้ว ที่พบว่าเกือบ 1 ใน 3 (ร้อยละ 31) คาดว่าสถานการณ์จะกลับเป็นปกติปลายปี 2564 นี้

ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ซีอีโอ 1 ใน 4 (ร้อยละ 24) บ่งชี้ว่าโมเดลธุรกิจขององค์กรของตน ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างถาวรแล้ว

การวิจัยโดยเคพีเอ็มจีครั้งนี้ ถูกจัดทำขึ้นระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ และมีนาคมปีนี้ โดยทำการสำรวจซีอีโอทั่วโลกจำนวน 500 คน เกี่ยวกับกลวิธีการตอบสนอง ต่อผลกระทบจากโควิด-19 และความน่าจะเป็นในอนาคตอีก 3 ปีข้างหน้า

นอกจากนี้ ยังพบว่า ซีอีโอส่วนใหญ่ (ร้อยละ 55) มีความกังวลเกี่ยวกับการเข้าถึงวัคซีนของพนักงาน ซึ่งจะส่งผลต่อการตัดสินใจว่า เมื่อใดจะให้ให้พนักงานเข้าทำงานในสำนักงานได้ โดย ซีอีโอส่วนใหญ่ (ร้อยละ 90) มองทางเลือก ที่จะให้พนักงานรายงานองค์กร เมื่อได้รับการฉีดวัคซีน ซึ่งจะช่วยให้องค์กรวางกลยุทธ์การรักษาความปลอดภัยให้กับพนักงาน

Bill Thomas
บิลล์ โทมัส

บิลล์ โทมัส ประธานและซีอีโอ เคพีเอ็มจี อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าวว่า ก่อนการตัดสินใจเรื่องใหญ่ ๆ ซีอีโอต่างต้องการที่จะมั่นใจว่า พนักงานของพวกเขา ต่างได้รับการป้องกันจากเชื้อไวรัสโควิด-19

อย่างไรก็ตาม 1 ใน 3 (ร้อยละ 34) มีความกังวลเรื่อง การแพร่ข้อมูลที่เป็นเท็จ เกี่ยวกับความปลอดภัยของวัคซีน ซึ่งอาจส่งผลให้ พนักงานเลือกที่จะไม่รับวัคซีน

แผนการแจกจ่ายวัคซีนในแต่ละประเทศ ทำให้ผู้นำมีกำลังใจ และความมั่นใจมากขึ้น ในการเตรียมพร้อมองค์กรสำหรับ new normal

ขณะเดียวกัน บรรดาซีอีโอ ต่างกำลังวางแผนรับมือกับการที่แต่ละพื้นที่จะได้รับวัคซีนไม่พร้อมกัน ซึ่งอาจส่งผลต่อการดำเนินการขององค์กร ห่วงโซ่อุปสงค์อุปทาน และพนักงาน ซึ่งจะนำไปสู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจในระยะเวลาที่ต่างกันในแต่ละพื้นที่

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ครั้งนี้ เป็นชนวนให้ ซีอีโอ ประเมินบทบาทขององค์กรที่มีต่อสังคม หลาย ๆ องค์กรได้ออกมาแสดงจุดยืน ในเรื่องที่องค์กรอาจจะไม่เคยกล่าวถึงมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ไปจนถึงการสนับสนุนความหลากหลาย และการยอมรับความแตกต่างภายในสังคม

“สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จำเป็น และเป็นสิ่งที่เราอยากให้ดำเนินต่อไป เนื่องจากสังคมเรายังต้องการความร่วมมือและการเปลี่ยนแปลงอีกมาก”บิลล์ กล่าว

Stocksbitcoin ๒๑๐๓๒๗

นโยบายรัฐและแผนการฉีดวัคซีน ส่งผลต่อการตัดสินใจขององค์กร

ซีอีโอ 3 ใน 4 (ร้อยละ 76) มองว่า การที่รัฐบาลรณรงค์ให้ธุรกิจกลับมาปฏิบัติการเหมือนปกติ จะเป็นสัญญาณให้แต่ละองค์กร อนุญาตให้พนักงานกลับเข้าทำงานที่สำนักงานตามปกติ

ขณะที่ ร้อยละ 61 ของผู้บริหารทั่วโลกกล่าวว่า จะรอจนกว่าการแจกจ่ายวัคซีนประสบผลสำเร็จ (มากกว่าร้อยละ 50 ของประชากรทั้งหมดได้รับการฉีดวัคซีน) ในที่สำคัญ ๆ ก่อนที่จะตัดสินใจให้พนักงานกลับเข้าทำงานได้ตามปกติ

เมื่อพนักงานกลับเข้าที่ทำงานแล้ว องค์กร 1 ใน 5 (ร้อยละ 21) จะมีมาตรการป้องกันเพิ่มเติมโดยการขอให้ลูกค้าและบุคคลภายนอกอื่นๆ แจ้งถึงสถานะการฉีดวัคซีนของตนเองก่อนที่จะเข้ามาในบริเวณสำนักงาน

ซีอีโอต่างกำลังวางแผนว่า new normal จะเป็นอย่างไรหลังผ่านวิกฤติโควิด-19 ไปแล้ว ซึ่งมีเพียง 3 ใน 10 (ร้อยละ 30) ของผู้บริหารระดับสูงที่จะมีการพิจารณาการทำงานแบบ hybrid คือ การที่พนักงานส่วนใหญ่ทำงานจากที่ไหนก็ได้ (remote working) 2-3 วันต่อสัปดาห์ ส่งผลให้มีเพียง 1 ใน 5 (ร้อยละ 21) องค์กรที่พร้อมจะจ้างพนักงานที่ทำงานจากนอกสำนักงาน

ในช่วงล็อคดาวน์ การทำงานจากที่บ้านเป็นเรื่องปกติ ซึ่งนำไปสู่ความเสี่ยงขององค์กรในการรั่วไหลของข้อมูล ทำให้ผู้นำทั่วโลกต่างบ่งชี้ว่า ความปลอดภัยทางไซเบอร์ เป็นประเด็นที่สำคัญที่สุด ที่จะส่งผลต่อการเติบโต และการดำเนินธุรกิจขององค์กรในระยะเวลา 3 ปีจากนี้

Charoen Phosamritlert
เจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ

เจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เคพีเอ็มจี ประเทศไทย เมียนมาร์ และลาว กล่าวว่า การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และการเปลี่ยนแปลงที่ตามมา ทำให้ซีอีโอต่างพิจารณาจุดมุ่งหมาย คุณค่า และวัฒนธรรมองค์กรใหม่

ภาพที่เกิดขึ้นคือ หลาย ๆ องค์กรทำการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วกว่าที่วางแผนไว้ ในการรับมือกับลูกค้า และในกลยุทธ์ทางด้านดิจิทัลขององค์กร ในประเทศไทยเอง ก็ได้เห็นหลาย ๆ องค์กรเพิ่มช่องทางติดต่อและค้าขายออนไลน์ และพัฒนาโครงสร้างระบบดิจิทัลขององค์กร

นอกจากนี้ ยังเห็นได้ว่า มีการเพิ่มความสำคัญไปที่การพัฒนาสังคม สร้างความยั่งยืน และการพัฒนาสิ่งแวดล้อม และบรรษัทภิบาล ในปีที่ผ่านมาหลายๆ องค์กรได้ทำการเปลี่ยนแปลงที่จะนำมาซึ่งอนาคตที่ดีขึ้นสำหรับลูกค้า พนักงาน และสังคม

อ่านข่าวเพิ่มเติม