ดูหนังออนไลน์
Business

ข่าวดี รัฐบาลอินเดีย เว้นอากร AD ยางรถบัส รถบรรทุกจากไทย

รัฐบาลอินเดีย เว้นอากร AD ยางรถบัส รถบรรทุกจากไทย อัตรา 337.80-527.08 เหรียญสหรัฐต่อตัน ดันสินค้าไทยส่งออกได้เพิ่มขึ้น แข่งขันกับสินค้าจากจีนได้ดีขึ้น

นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ล่าสุด มีคำสั่งจาก รัฐบาลอินเดีย เว้นอากร AD หรือ ไม่เรียกเก็บอากรไต่สวนการทุ่มตลาด กับสินค้ายางรถบัส และรถบรรทุก จากไทย หลังจากที่ก่อนหน้านี้ มีผลการไต่สวนออกมาว่า อินเดียจะเรียกเก็บอากร AD กับสินค้าดังกล่าว ที่มีแหล่งกำเนิด หรือส่งออกจากไทย ในอัตรา 337.80-527.08 เหรียญสหรัฐต่อตัน เป็นระยะเวลา 5 ปี

รัฐบาลอินเดีย เว้นอากร AD

การยกเว้น อากร AD ส่งผลให้ผู้ผลิต และผู้ส่งออกไทย สามารถส่งออกสินค้า ยางรถบัส และรถบรรทุก ไปยังอินเดียได้ โดยไม่ต้องถูกเรียกเก็บอากร AD และสามารถรักษาความได้เปรียบทางการค้า ในตลาดประเทศอินเดียไว้ได้

การประกาศดังกล่าว นับเป็นข่าวดีกับผู้ผลิต ผู้ส่งออกสินค้ายางรถบัส และรถบรรทุกของไทย เพราะในปี 2560 อินเดียได้ประกาศใช้ มาตรการ AD กับสินค้าดังกล่าว ที่ส่งออกจากจีน ในอัตรา 245.35-452.33 เหรียญสหรัฐต่อตัน

อย่างไรก็ตาม ส่งออกไทย ยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เนื่องจากในผลการไต่สวนพบว่า มีการทุ่มตลาดจากไทยในอัตรา 337.80-527.08 เหรียญสหรัฐต่อตัน ซึ่งมีโอกาสที่อุตสาหกรรมภายในของอินเดีย จะยื่นคำขอให้กระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรม เปิดการไต่สวน AD อีกครั้ง

ยาง1

ทั้งนี้ ในปี 2563 ที่ผ่านมา ประเทศไทย มีการส่งออกสินค้ายางรถบัส และรถบรรทุก ซึ่งประกอบด้วย ยางนอก (tyres) ยางใน (tubes) และยางรองยางใน (flaps) ไปยังอินเดียคิดเป็นมูลค่า 179.17 ล้านบาท

สำหรับกรณีดังกล่าว หน่วยงาน Directorate General of Trade Remedies (DGTR) กระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมของอินเดีย ได้ประกาศผล การไต่สวนชั้นที่สุด (Final Findings) เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2563 ให้เรียกเก็บอากร AD กับสินค้ายางรถบัส และรถบรรทุก มีแหล่งกำเนิด หรือส่งออกจากประเทศไทย ในอัตรา 337.80-527.08 เหรียญสหรัฐต่อตัน เป็นระยะเวลา 5 ปี

ขณะที่ ตามกระบวนการในการบังคับใช้ มาตรการ AD ของอินเดีย หน่วยงาน DGTR จะต้องเสนอผลการไต่สวนดังกล่าว ไปยังกระทรวงการคลัง เพื่อให้ความเห็นชอบ และออกประกาศ ให้หน่วยงานศุลกากร เรียกเก็บอากร AD ต่อไป

แต่ในกรณีนี้ เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 2564 หน่วยงาน Tax Research Unit กระทรวงการคลังของอินเดีย ได้มีบันทึก Office Memorandum แจ้งต่อหน่วยงาน DGTR ว่า รัฐบาลอินเดีย มีคำตัดสินว่า จะไม่เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาด จากการนำเข้าสินค้ายางรถบัส และรถบรรทุก ที่มีแหล่งกำเนิด หรือส่งออกจากประเทศไทย ตามที่ DGTR เสนอในผลการไต่สวนชั้นที่สุด กรณีดังกล่าว

ที่ผ่านมา ในการดำเนินการแก้ต่าง กรณีที่ไทยถูกไต่สวนมาตรการ AD จากประเทศคู่ค้า กรมการค้าต่างประเทศ ได้ติดตามความคืบหน้า ในการดำเนินการไต่สวนอย่างใกล้ชิด ให้คำแนะนำ และแจ้งผลให้ผู้มีส่วนได้เสีย ทราบตลอดกระบวนการไต่สวน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับ ผู้ผลิต ผู้ส่งออกไทย ในการปกป้องผลประโยชน์ของตนเอง ในการไต่สวน

อ่านข่าวเพิ่มเติม