ดูหนังออนไลน์
Business

‘รถไฟ’ งดเดินรถท่องเที่ยว-พาณิชย์รวม 42 ขบวน คืนตั๋วได้เต็มราคา

“รถไฟ” ประกาศงดเดินรถท่องเที่ยว-เชิงพาณิชย์ 42 ขบวน ลดการเดินทางช่วงโควิด-19 ผู้โดยสารติดต่อคืนตั๋วได้เต็มราคา

นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เปิดเผยว่า ตามนโยบายของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ที่ต้องการให้หลีกเลี่ยงการเดินทาง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

รถไฟ งดเดินรถ

การรถไฟฯ จึงได้ประกาศงดเดินขบวนรถท่องเที่ยวที่ให้บริการเป็นประจำทุกวันเสาร์-อาทิตย์ จำนวน 12 ขบวน ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2564 และขบวนรถเชิงพาณิชย์ จำนวน 30 ขบวน ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งผู้โดยสารสามารถนำตั๋วโดยสารมาติดต่อขอรับเงินคืนได้เต็มราคาเป็นกรณีพิเศษทุกสถานีทั่วประเทศ

  • ขบวนรถท่องเที่ยวที่งดเดิน จำนวน 12 ขบวน ได้แก่

ขบวนรถพิเศษนำเที่ยวที่  997/998    กรุงเทพ – พลูตาหลวง – กรุงเทพ

ขบวนรถพิเศษนำเที่ยวที่  909/910   กรุงเทพ – น้ำตก – กรุงเทพ

ขบวนรถพิเศษนำเที่ยวที่  911/912   กรุงเทพ – สวนสนประดิพัทธ์ – กรุงเทพ

ขบวนรถพิเศษนำเที่ยวที่  915/916   กาญจนบุรี – น้ำตก – กาญจนบุรี

ขบวนรถพิเศษนำเที่ยวที่  921/926   กรุงเทพ – โคกสลุง – เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ – กรุงเทพ

ขบวนรถพิเศษนำเที่ยวที่  923/928   กรุงเทพ – โคกสลุง – เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ – กรุงเทพ (เที่ยว 2)

S 11141409

  • ขบวนรถเชิงพาณิชย์ที่งดเดินในเส้นทางสายเหนือ สายอีสาน และสายใต้ รวมทั้งสิ้น 30 ขบวน ได้แก่

สายเหนือ 8 ขบวน

ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 9/10 (อุตราวิถี)    กรุงเทพ – เชียงใหม่ – กรุงเทพ

ขบวนรถด่วนที่ 51/52         กรุงเทพ – เชียงใหม่ – กรุงเทพ

ขบวนรถเร็วที่ 107/108         กรุงเทพ – เด่นชัย – กรุงเทพ

ขบวนรถเร็วที่ 109/102         กรุงเทพ – เชียงใหม่ – กรุงเทพ

สายอีสาน 12 ขบวน

ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 23/24 (อีสานวัตนา)   กรุงเทพ – อุบลราชธานี – กรุงเทพ

ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 25/26 (อีสานมรรคา) กรุงเทพ – หนองคาย – กรุงเทพ

ขบวนรถด่วนที่ 71/72  กรุงเทพ – อุบลราชธานี – กรุงเทพ

ขบวนรถด่วนที่ 75/76  กรุงเทพ – หนองคาย – กรุงเทพ

ขบวนรถเร็วที่ 139/140  กรุงเทพ – อุบลราชธานี – กรุงเทพ

ขบวนรถเร็วที่ 145/146  กรุงเทพ – อุบลราชธานี – กรุงเทพ

สายใต้ 10 ขบวน

ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 31/32 (ทักษิณารัถย์) กรุงเทพ – ชุมทางหาดใหญ่ – กรุงเทพ

ขบวนรถด่วนพิเศษดีเซลรางที่ 39/40  กรุงเทพ – สุราษฎร์ธานี – กรุงเทพ

ขบวนรถด่วนพิเศษดีเซลรางที่ 43/44  กรุงเทพ – สุราษฎร์ธานี – กรุงเทพ

ขบวนรถด่วนที่ 83/84  กรุงเทพ – ตรัง –กรุงเทพ

ขบวนรถเร็วที่ 175/176  ชุมทางหาดใหญ่ – สุไหงโกลก – ชุมทางหาดใหญ่

อ่านข่าวเพิ่มเติม