Business

เปิดตัว ‘NT’ รัฐวิสาหกิจใหม่ ตั้งเป้าคลอดเครือข่ายโทรศัพท์ ราคาเข้าถึงได้

CAT-TOT ควบรวม เปิดตัวทางการเป็น “บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT” ตั้งเป้าคลอด เครือข่ายโทรศัพท์ มือถือใหม่ใน 3 เดือน ราคาเข้าถึงได้

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวระหว่างเป็นประธานในงานแถลงข่าวเปิดตัว บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ National Telecom Public Company Limited (NT) วันนี้ (7 ม.ค. 64) ว่า วันนี้เป็นวันเปิดตัวอย่างเป็นทางการของ NT

NT เครือข่ายโทรศัพท์

NT เกิดจากการควบรวมกิจการระหว่างบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) หรือ TOT ซึ่งการควบรวมครั้งนี้เป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่เห็นชอบให้  CAT และ TOT ควบรวมกิจการ เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการลงทุนของภาครัฐ เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนนโยบายของรัฐในการจัดทำโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและความมั่นคงของประเทศ รวมทั้งบริการเพื่อสังคมอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

ต่อมาเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 ครม. ได้อนุมัติขยายเวลาดำเนินการควบรวมให้อีก 6 เดือน ซึ่งสามารถดำเนินการได้ทันตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด โดย NT ยังคงมีฐานะเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด

shutterstock 1233990421

สำหรับการควบรวมครั้งนี้ ตั้งเป้าดัน NT แข่งขันเอกชน ติดอันดับ 1 ใน 3 ของบริษัทโทรคมนาคมที่ให้บริการทั้งโมบาย และดาต้า ในประเทศไทย ซึ่งเป็นความท้าทายความสามารถ และการทำงานของผู้บริหาร NT

สำหรับเป้าหมายใน 3 เดือนแรก คือ การมีบริการ เครือข่ายโทรศัพท์ มือถือภายใต้ชื่อบริการ NT Mobile ที่มีแพ็กเกจบริการที่ประชาชนเข้าถึงได้ ภาคเอกชนที่ให้บริการโทรคมนาคมระบบดิจิทัล จะไม่สามารถปรามาสศักยภาพของ NT รัฐวิสาหกิจในการกำกับดูแลของกระทรวงดิจิทัลฯ ได้อีกต่อไป และยืนยันว่า ในปี 2564 จะมีผลงานที่ชัดเจนแน่นอน

ส่วนการสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่ อาจใช้เวลา 3-6 เดือน ซึ่งคนที่มาเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ต้องมีความเป็นกลาง ไม่เข้าข้างใคร จึงประเมินว่า นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ เหมาะสมที่จะเป็นรักษาการและดำเนินการสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่ต่อไป

สำหรับคณะกรรมการ (บอร์ด) NT ประกอบด้วย 1. หม่อมหลวงชโยทิศ กฤดากร ประธานกรรมการ 2. นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ กรรมการ (รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่) 3. นายอำนวย ปรีมนวงศ์ กรรมการ 4. พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการ 5. นายจำเริญ โพธิยอด กรรมการ

135868996 1114703892298009 1342076682833275221 n

อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนองค์กรต้องใช้เวลา พร้อมยอมรับว่า ด้วยวัฒนธรรมที่มาจากคนละบริษัท อาจต้องมีการปรับตัวทั้ง CAT และ TOT ซึ่งมองว่าเป็นจุดแข็งของแต่ละบริษัทที่มีความสามารถ ซึ่งเป็นความท้าทายของผู้บริหารที่ต้องบริหารจัดการภายในองค์กร

ทั้งนี้ มองว่าภายใน 3-12 เดือน จะเห็นการปรับตัวของวัฒนธรรมองค์กรที่มีการควบรวม ในการควบรวมครั้งนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการทำธุรกรรมกับคู่ค้า หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และลูกค้า เนื่องจาก NT จะรับโอนกิจการ สิทธิ หนี้ ความรับผิดชอบ และสินทรัพย์ของ CAT และ TOT มาทั้งหมด

โดย NT พร้อมที่จะดำเนินงานของ CAT และ TOT อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการให้บริการลูกค้าเดิมของ CAT และ TOT โดยทั้ง 2 หน่วยงานได้พิจารณาแนวทางการให้บริการในด้านต่างๆ ร่วมกันเพื่อจะอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น ตั้งแต่วันแรกของการควบรวม

“ผมมีความตั้งใจที่จะสนับสนุนให้ NT มีความแข็งแรง สามารถเป็นกลไกในการผลักดันนโยบายด้านดิจิทัลของภาครัฐในด้านต่าง ๆ ซึ่งเชื่อว่าจากศักยภาพขององค์กรที่ควบรวมทรัพยากรต่าง ๆ ร่วมกันทั้งสินทรัพย์ โครงข่าย เทคโนโลยี บุคลากร ที่มีอยู่ จะสามารถรองรับและมีบทบาทในการช่วยขับเคลื่อนประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และสิ่งที่ผมยินดีอย่างยิ่งคือการควบรวมในครั้งนี้  เรายังสามารถดูแลพนักงานทุกคนได้เป็นอย่างดี  ซึ่งจะส่งผลต่อกำลังใจและความมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อให้บริการได้อย่างเต็มที่” นายพุทธิพง์กล่าว

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo