Business

การเงินวิกฤติ! ‘อสมท’ เปิดโครงการ ‘ร่วมใจจาก’ ลดพนักงาน 600 คน


การเงินวิกฤติ! “อสมท” เปิดโครงการ “ร่วมใจจากองค์กร” ลดพนักงาน 600 คน เกือบครึ่งจากทั้งหมด 1,300 คน ลุยรื้อโครงสร้างใหญ่

รายงานเปิดเผยว่า ล่าสุดนายสิโรตม์ รัตนามหัทธนะ กรรมการและรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ส่งสารถึงพนักงาน อสมท ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563

เนื้อหาหลักของสารดังกล่าวคือ ผลประกอบการขาดทุนของ อสมท. เกิดจาก 3 ปัจจัยหลัก คือ ทีวีดิจิทัล, การปฏิวัติสู่เทคโนโลยีดิจิทัล และสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 จนขณะนี้สถานะทางการเงินของบริษัทอยู่ในขั้นวิกฤติ

อสมท และกระทรวงการคลังที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่จึงมองตรงว่า ควรลดพนักงานลง 600 คน จากทั้งหมด 1,300 คน เพื่อให้เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจในอนาคต ดังนั้นจึงได้เปิดโครงการร่วมใจจากองค์กร (MSP) ด้วยการกู้เงินมาดำเนินโครงการ

อสมท ลดพนักงาน

สารถึงพนักงานฉบับเต็ม

“ในอดีต อสมท เคยเป็นสื่อสารมวลชนขนาดใหญ่ของประเทศ ซึ่งรัฐบาลเห็นศักยภาพนั้น จึงแปลงสภาพจาก อ.ส.ม.ท. เป็น บมจ.อสมท ตั้งแต่ พ.ศ.2547 โดยเป็นสถานีโทรทัศน์ 1 ใน 6 ช่องที่แข็งแรงและผูกขาดอุตสาหกรรม โดยไม่มีช่องทีวีดาวเทียมหรือเคเบิลทีวีมาแข่งขันได้เลย จนกระทั่ง กสทช.ได้จัดสรรช่องทีวีดิจิทัลตามกฎหมายใน พ.ศ.2556 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ อสมท มีรายได้ลดลงอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

เนื่องจากกิจการของ อสมท ดำรงอยู่ได้ด้วยเงินจากการโฆษณา ซึ่งการเกิดขึ้นของทีวีดิจิตอลทำให้เม็ดเงินดังกล่าวถูกตัดแบ่งออกไปสู่ช่องทีวีรายใหม่จำนวนมากอย่างต่อเนื่อง ที่จากเดิมประเทศไทยมีสถานีโทรทัศน์ 6 ช่อง กลายเป็น 28 ช่องในทันที ในขณะที่เม็ดเงินโฆษณายังคงอยู่เท่าเดิม

แม้ กสทช.ได้เคยเปิดให้คืนใบอนุญาตฯ ซึ่ง อสมท ได้คืน MCOT Family ช่อง 14 ไปเมื่อ พ.ศ.2562 เพื่อลดสกาวะการขาดทุนอย่างถาวร อันเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องของผู้บริหารในยุคนั้น

อีกทั้งภาวะที่ 2 การเกิด Digital Disruption คือ จำนวนผู้ชมโทรทัศน์และผู้ฟังวิทยุลดลงอย่างมากและต่อเนื่อง ทำให้เม็ดเงินโฆษณาในสื่อวิทยุและโทรทัศน์ถูกโยกไปสู่สื่อดิจิทัลอื่น ๆ เป็นเหตุให้เกิดผลกระทบแก่อุตสาหกรรมโทรทัศน์อย่างควบคุมไม่ได้

สำหรับธุรกิจวิทยุกระจายเสียงของ อสมท โดยเฉพาะวิทยุคลื่น FM จำนวน 6 สถานีในกรุงเทพฯ และอีก 53 สถานีในส่วนภูมิภาค ซึ่งได้รับความนิยมอย่างสูงทั้งในอดีตและปัจจุบันก็ได้รับผลกระทบจากภาวะ Digital Disruption ในลักษณะเดียวกัน อสมท ได้เห็นสภาวะดังกล่าว จึงมีแนวคิดการเดินไปสู่ธุรกิจดิจิทัล โดยการเริ่มปรับโครงสร้งบริษัทโดยยกธุรกิจดิจิทัลขึ้นเป็นสายงานใหม่

แต่ต้องยอมรับว่า รายได้หลักของ อสมท เกิดจากโฆษณาทางโทรทัศน์และทางวิทยุ ซึ่งจำเป็นต้องมีการบูรณาการระหว่างการตลาดและการขายของบริการโทรทัศน์ วิทยุ และสื่อดิจิทัลต่าง ๆ ภายใน อสมท ในรูปแบบ Bundling หรือ Solution ตามความต้องการของลูกค้า

นอกจากนี้ ภาวะที่ 3 ยังมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไร้สโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อทุกอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศ อันเป็นภาวะที่ควบคุมไม่ได้และยังไม่มีจุดสิ้นสุด ส่งผลทวีคูณให้แก่ทั้ง 2 ภาวะข้างต้น

อสมท ลดพนักงาน

กระทรวงการคลัง ในฐานะผู้ถือหุ้นได้ประเมินธุรกิจลักษณะเดียวกับ อสมท ว่าจำนวนพนักงานที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจในอนาคตของ อสมท คือ 700 คน ในขณะที่ปัจจุบัน อสมท มีพนักงานมากถึง 1,300 กว่าคน ไม่รวมถึงลูกจ้าง โดยแนะนำให้ อสมท พิจารณาจัดโครงการร่วมใจจากองค์กร (MSP) เพื่อปรับ ลดพนักงาน ให้เหมาะสม โดยฝ่ายบริหารแนะนำให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการ ควรมีเป้าหมายในการบริหารจัดการงินที่ได้รับจากโครงการฯ อย่างมีประสิทธิภาพ

ปัจจุบันสถานะทางการเงินของ อสมท อยู่ในขั้นวิกฤต โดยต้องขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อนำมาใช้ในการดำเนินโครงการ MSP โดยฝ่ายบริหารจะปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ ภายหลังจากการดำเนินโครงการ MSP ในทันที

อสมท จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องขอความร่วมมือพนักงานทุกท่านปรับลดค่าใช้จ่ายในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบ โดยฝ่ายบริหารจะยังไม่มีการปรับลดเงินเดือนที่ท่านได้รับอยู่แต่อย่างใด จึงขอให้ทุกท่านปฏิบัติงานอย่างเต็มที่และสุดความสามารถ

ท้ายนี้ ขอให้ทุกท่านมั่นใจว่าคณะกรรมการและฝ่ายบริหารของ อสมท จะมุ่งมั่น พลิกฟื้น อสมท ให้ได้ในอนาคต แม้จะต้องเผชิญกับอุปสรรคที่ควบคุมไม่ได้ และขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมโครงการ MSP เพราะท่านคือผู้เสียสละที่จะทำให้ อสมท สามารถปรับตัวและอยู่รอดต่อไปได้และขอขอบคุณพนักงานที่ยังอยู่กับ อสมท เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้

อสมท จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องขอความร่วมมือพนักงานทุกท่านปรับลดค่าใช้จ่ายในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบ โดยฝ่ายบริหารจะยังไม่มีการปรับลดเงินเดือนที่ท่านได้รับอยู่แต่อย่างใด จึงขอให้ทุกท่านปฏิบัติงานอย่างเต็มที่และสุดความสามารถ”

Stocks ๒๐๑๐๒๒

ย้อนดูผลประกอบการ อสมท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา อสมท มี ผลประกอบการ ติดลบอย่างต่อเนื่อง มูลค่าทรัพย์สินและราคาหุ้นลดลงอย่างต่อเนื่อง

  • ปี 2559 ขาดทุนสุทธิ 734 ล้านบาท ราคาหุ้น 14.40 บาท
  • ปี 2560 ขาดทุนสุทธิ 2,542 ล้านบาท ราคาหุ้น 11.60 บาท
  • ปี 2561 ขาดทุนสุทธิ 375 ล้านบาท ราคาหุ้น 9.10 บาท
  • ปี 2562 ขาดทุนสุทธิ 457 ล้านบาท ราคาหุ้น 9.75 บาท
  • ครึ่งปีแรก 2563 ขาดทุนสิทธิ 1,061 ล้านบาท ราคาหุ้น 3.04 บาท

สำหรับผู้ถือหุ้นใหญ่ อสมท จำนวน 3 รายแรก ได้แก่

  • กระทรวงการคลัง 65.80%
  • ธนาคารออมสิน 11.48%
  • น.ส.อรวรรณ วิเชียรกวี 3.68%

อ่านข่าวเพิ่มเติม