ดูหนังออนไลน์
Business

วันนี้ ‘บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน’ รับค่าน้ำ-ค่าไฟฟรีงวดสุดท้าย กดเงินสดได้!

วันนี้ 18 กันยายน 2563 “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน)” จะได้รับวงเงินช่วยเหลือ 2 รายการสุดท้ายของเดือน

วงเงินดังกล่าวก็คือ ค่าน้ำฟรี และ ค่าไฟฟ้าฟรี ซึ่งจะจ่ายให้เดือนกันยายน 2563 เป็นงวดสุดท้าย ถ้าไม่มีการประกาศขยายเวลาความช่วยเหลือออกไป

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วันนี้

วันนี้ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” รับ 2 ความช่วยเหลือ

ในวันนี้ 18 กันยายน 2563 ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน จะได้รับวงเงินช่วยเหลือ 2 รายการ ซึ่งสามารถกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้สูงสุด 330 บาท

  • ค่าน้ำประปาฟรี 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

ผู้ได้รับสิทธิ์คือ ครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์เดือนละ 100 บาท และลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ เมื่อบิลค่าน้ำมา ผู้ได้สิทธิ์ต้องสำรองจ่ายเงินสดไปก่อน จากนั้นระบบจะทำการบันทึกข้อมูล และทำการโอนเงินสดให้กลับเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในวันที่ 18 กันยายน 2563 และสามารถนำบัตรฯ มากดเงินสดใช้ได้เลย

  • ค่าไฟฟ้าฟรี ไม่เกิน 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

ครัวเรือนที่ได้รับสิทธิ์คือ ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดเดือนละ 230 บาท และได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ เมื่อบิลค่าไฟฟ้ามา ต้องสำรองจ่ายเงินสดไปก่อน จากนั้นระบบจะทำการบันทึกข้อมูล และทำการโอนเงินสดให้กลับเข้า บัตรคนจน ในวันที่ 18 กันยายน 2563 และสามารถนำบัตรมาใช้กดเงินสดได้เลย

ผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับวงเงินช่วยเหลือค่าไฟฟรี ค่าน้ำฟรี รวมถึงค่าก๊าซแอลพีจี (ก๊าซหุงต้ม) 100 บาทสำหรับหาบเร่แผงลอย และเงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 5% ในเดือนกันยายน 2563 เป็นงวดสุดท้าย ถ้าหากรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ประกาศขยายระยะเวลาของมาตรการออกไป

บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

“รัฐบาล” อัดเงินแจกเพิ่ม 500 บาทต่อเดือน

แม้ความช่วยเหลือ 4 รายการที่จะหยุดอายุลงในเดือนกันยายนนี้ ยังไม่มีความชัดเจนว่า จะมีการขยายมาตรการออกหรือไม่

แต่ล่าสุดรัฐบาลและ กระทรวงการคลัง เตรียมจะเพิ่มวงเงินช่วยเหลือด้านอื่นผ่าน “โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” เพื่อรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศ และเพิ่มกำลังซื้อให้แก่กลุ่มผู้มีรายได้น้อย

โครงการฯ นี้จะเพิ่มวงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้ผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทุกคน ทั้งหมด 14 ล้านคนทั่วประเทศ จำนวน 500 บาทต่อคนต่อเดือน ระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563 รวมแล้วคิดเป็น 1,500 บาทต่อคน

  • ใครมีสิทธิ์ได้รับเงินเพิ่มเติมในรอบนี้?

ผู้มีรายได้น้อยที่ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ทุกคน โดยผู้มีสิทธิ์มีจำนวน 14 ล้านคนทั่วประเทศ

  • ได้เงินเพิ่มคนละเท่าไหร่?

โครงการดังกล่าว จะเพิ่มวงเงินซื้อสินค้าให้ผู้ถือบัตรคนจน 500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นเวลา 3 เดือน หรือรวมแล้ว 1,500 บาท จากปกติผู้ถือบัตรฯ จะได้รับวงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจำนวน 200-300 บาทต่อเดือน โดยมีรายละเอียดดังนี้

กลุ่มที่ 1 รายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี จำนวน 3.6 ล้านคน ปกติได้รับวงเงินซื้อสินค้าอยู่ที่ 300 บาทต่อเดือน จะเพิ่มเป็น 800 บาทต่อเดือน

กลุ่มที่ 2 รายได้เกิน 30,000 บาทต่อปี จำนวน 10.3 ล้านคน ปกติได้รับวงเงินซื้อสินค้าอยู่ที่ 200 บาทต่อเดือน จะเพิ่มเป็น 700 บาทต่อเดือน

  • กดเป็นเงินสดได้ไหม?

ผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่สามารถกดวงเงินเพิ่มเติม 500 บาท เพื่อนำมาใช้เป็นเงินสดได้ และหากใช้เหลือ ก็ไม่สามารถทบเป็นวงเงินซื้อสินค้าในรอบเดือนถัดไป

  • จะได้เงินเมื่อไหร่?

ปัจจุบันขั้นตอนการนำเสนอโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มี บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ยังไม่เสร็จสิ้น โดยหลังจากนี้ จะมีนำเสนอโครงการฯ ต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 22 กันยายน 2563 จึงคาดว่าจะเริ่มจ่ายเงินงวดแรกได้ในวันที่ 1 ตุลาคม 2563

บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 500 บาท

อ่านข่าวเพิ่มเติม