Business

‘คลายล็อกเฟส 4’ ไฟเขียวสายการบินขายที่นั่ง 100% เปิด ‘สนามบินภูเก็ต’


“คลายล็อกเฟส 4” ศบค. ไฟเขียวเที่ยวบินในประเทศขายที่นั่งได้ 100% พร้อมเปิด “สนามบินภูเก็ต” แต่ยังคุมเดินทางเข้าประเทศทุกช่องทาง

คลายล็อกเฟส 4

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. เปิดเผยระหว่างการแถลงข่าวสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ของ ศบค. ประจำวันนี้ (12 มิ.ย.) ว่า วันนี้ที่ประชุม ศบค. ชุดใหญ่ ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะผู้อำนวยการ ศบค. เป็นประธาน มีมติเห็นชอบ การผ่อนคลายมาตรการระยะที่ 4 และเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

ในการ คลายล็อกเฟส 4 นี้ ศบค. ได้ยกเลิกมาตรการห้ามออกนอกเคหะสถาน (เคอร์ฟิว) ในตอนกลางคืน เนื่องจากพิจารณาแล้วว่า เป็นมาตรการห้ามการเดินทางของคนภายในประเทศ

แต่ ศบค. ยังคงมาตรการควบคุมการเดินทางเข้าราชอาณาจักรไว้ ทั้งทางบก น้ำ อากาศ เนื่องจากผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ส่วนใหญ่มาจากต่างประเทศทั้งสิ้น ดังนั้น มาตรการนี้จึงเป็นมาตรการที่สำคัญและยังต้องคงไว้

fig 09 04 2019 11 52 41

นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า วันนี้ (12 มิ.ย.) กระทรวงคมนาคมเสนอให้ที่ประชุม ศบค. ชุดใหญ่ พิจารณาการเปิดสนามบินนานาชาติภูเก็ต ในจังหวัดภูเก็ต

เมื่อที่ประชุม ศบค. พิจารณาแล้ว ก็มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอดังกล่าว ให้เปิดสนามบินภูเก็ตได้ ล่าสุดตนจึงได้แจ้งเรื่องไปยังนายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท. หรือ CAAT) เพื่อให้ดำเนินการออกประกาศต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้ กพท. ออกประกาศให้เปิดสนามบินภูเก็ต ที่อยู่ภายใต้สังกัดบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 ก่อนจะมีคำสั่งยกเลิกอย่างกะทันหัน เพียง 1 วันก่อนการเปิดให้บริการ เนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกังวลว่า การเดินทางเข้า-ออก จังหวัดภูเก็ตจะทำให้มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

คลายล็อกเฟส 4

ผ่อนคลายการใช้อาคารสถานที่ของ “โรงเรียน-สถาบันการศึกษา”

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน กล่าวต่อว่า ในการ ผ่อนคลายมาตรการระยะที่ 4 ยังมีการผ่อนคลายด้านอื่นๆ อีก ได้แก่ การผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียน สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ หน่วยงานในกำกับของรัฐ สำหรับการเรียน การสอน การอบรม สัมมนา ในรูปแบบวิถีใหม่ (New Normal)

1. การใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอนของ โรงเรียนประเภทนานาชาติ หรือสถาบันการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ และโรงเรียนนอกระบบ ประเภทกวดวิชา

2. การจัดการเรียนการสอนของ โรงเรียนในระบบที่มีนักเรียนรวมทั้งเรียนไม่เกิน 120 คน หรือโรงเรียนขนาดเล็ก รวมถึงโรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดน (ตชด.)

3. การใช้อาคารสถานที่ของ หน่วยงานราชการ และหน่วยงานในกำกับของรัฐ เพื่อการอบรม สัมมนาในหลักสูตรฝึกอบรมที่หน่วยงานจัดขึ้น

ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษาตามข้อ 1 และ 2 ต้องปฏิบัติตามมารตรการป้องกันโรคที่ทางราชกำหนด การจัดระเบียบและระบบต่างๆ รวมทั้งคำแนะนำของทางราชการอย่างเคร่งครัด

คลายล็อกเฟส 4

กิจการ/กิจกรรมด้าน “เศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต”

ก. การจัดการประชุม การอบรม การสัมนา การจัดนิทรรศการ งานพิธี การจัดเลี้ยง การแสดงดนตรี นาฏศิลป์ คอนเสิร์ต หรือการจัดกิจกรรมการต่างๆ ที่จัดขึ้นในโรงแรม โรงมหรสพ ห้างประชุม ศูนย์ประชุม ศูนย์แสดงสินค้า โรงภาพยนตร์ หรือในสถานที่อื่นๆ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

  • การประชุม อบรม สัมนา ใช้เกณฑ์พื้นที่ 4 ตารางเมตรต่อคน
  • การจัดเลี้ยง งานอีเว้นท์ เปิดตัวสินค้า ประกวด แข่งขันกีฬา ระยะนั่งและยืนห่างกัน 1 เมตร
  • งานดนตรี คอนเสิร์ต ลดความหนาแน่น ไร้ระเบียบ ใช้เกณฑ์พื้นที่ 5 ตารางเมตรต่อ 1 คน

ข. การบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในภัตตาคาร สวนอาหาร ศูนย์อาหาร โรงแรม ร้านอาหาร หรือเครื่องดื่มทั่วไป หรือในสถานที่ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และได้ผ่อนคลายให้เปิดดำเนินการอยู่ก่อนแล้ว ให้สามารทำได้

ยกเว้น ในส่วนของสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ และโรงเบียร์ ยังไม่อนุญาตเปิดดำเนินการ

ค. สถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์เด็กพิเศษ สถานดูแลผู้สูงอายุ สถานที่บริการดูแล สถานที่พำนักอาศัย หรือสถานสงเคราะห์อื่นที่จัดสวัสดิการให้แก่เด็กหรือผู้สูงอายุ โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

  • เด็กเล็ก แบ่งกลุ่มเด็ก 2 ตารางเมตรต่อคน
  • ผู้สูงอายุฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ คัดกรองไข้ ป่วย

ง. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา อุทยานวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม โดยกรณีเข้าชมเป็นกลุ่ม แบ่งเป็นกลุ่มเล็ก เข้าชมเป็นรอบ

จ. การถ่ายทำรายงานโทรทัศน์ ภาพยนต์ และวีดีทัศน์ กำหนดให้กองถ่ายทำรวมทุกแผนกไม่เกิน 150 คนและมีผู้เข้าชมไม่เกิน 50 คน

 

คลายล็อกเฟส 4

กิจกรรมด้าน “การออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพ หรือสันทนาการ”

ก. การอบตัว อบสมุนไพร หรืออบไอน้ำแบบรวมในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา หรือสถานประกอบการนวดแผนไทย โดยให้เน้นให้บริการแบบแยกห้องเดี่ยว ห้องรวมหรือบ่อออนเซ็นรวม ต้องควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการ โดยจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการต่อรอบตามเกณฑ์ 5 ตารางเมตรต่อคน

ยกเว้น ในส่วนของสถานประกอบกิจการอาบน้ำ สถานประกอบกิจการอาบ อบ นวด ยังไม่อนุญาตให้เปิดดำเนินการ

ข. การออกกำลังกายแบบกลุ่มในสวนสาธารณะ ลานกิจกรรม พื้นที่กิจกรรมสาธารณะหรือลานกีฬากลางแจ้ง มีเกณฑ์ว่า จำกัดการรวมกลุ่ม 5 ตารางเมตรต่อคน รวมไม่เกิน 50 คน

ค. สวนน้ำ สนามเด็กเล่น สวนสนุก ยกเว้นการใช้เครื่องเล่นในลักษณะที่เป็นการติดตั้งชั่วคราวหรือเครื่องเล่นที่มีผิวสัมผัสมาก ซึ่งอาจมีความเสี่ยงต่อการติดโรคในเด็ก เช่น บ้านบอล บ้านลม โดยสวนน้ำใช้เกณฑ์พื้นที่ 4 ตารางเมตร ต่อผู้ใช้บริการ 1 คน

ง. สนามกีฬา หรือสถานที่เพื่อออกกำลังกาย ลานเล่นกีฬา หรือเพื่อการเรียนการสอนในทุกประเภทกีฬา โดยสามารถจัดการแข่งขันและจัดให้มีการถ่ายทอดทางโทรทัศน์การแข่งขันกีฬาได้ แต่ต้องไม่มีผู้ชมอยู่ในสนามแข่งขันและผู้จัดการแข่งขันต้องดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการที่ทางราชการกำหนด้วย

จ. ตู้เกม เครื่องเล่นหยอดเหรียญที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายและตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์

อ่านข่าวเพิ่มเติม