Business

BEM จัดให้!! ลดค่าเช่า 50% – ฟรีกรณีปิดให้บริการร้านค้า พื้นที่ Metro Mall สู้วิกฤติโควิด-19


BEM ดูแลช่วยเหลือพันธมิตร ออกมาตรการ ลดค่าเช่า 50% และ ฟรี กรณีปิดให้บริการร้านค้าตามระยะเวลาประกาศของกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่ Metro Mall สถานีรถไฟฟ้า MRT และร้านค้าบนพื้นที่ด่านประชาชื่น ด่านศรีนครินทร์ และด่านบางปะอิน ให้ผ่านวิกฤติการณ์โควิด-19

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) ผู้ให้บริการทางพิเศษและระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า รวมถึงการพัฒนาเชิงพาณิชย์ ที่เกี่ยวเนื่องกับทางพิเศษและรถไฟฟ้า ร่วมสนับสนุนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า จัดมาตรการดูแลความปลอดภัยของผู้เข้ามาใช้บริการอย่างเต็มที่ เพื่อให้เราทุกคนผ่านวิกฤติการณ์นี้ไปด้วยกัน

ดร. สมบัติ กิจจาลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ BEM กล่าวว่า MRT และ ทางด่วน เราร่วมสนับสนุนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา และ ยกระดับมาตรการป้องกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้บริการ โดยเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และ การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคในสถานี และ ในขบวนรถไฟฟ้า

mrt

โดยเฉพาะพื้นที่ที่ต้องสัมผัสกับผู้ใช้บริการ รวมถึงพื้นที่ เมโทร มอลล์ (Metro Mall) ในสถานีรถไฟฟ้า MRT ด้วยเช่นกัน นอกจากการดูแลเรื่องความสะอาดปลอดภัยในพื้นที่แล้ว เรายังดูแลถึงสุขภาพอนามัยของผู้ใช้บริการ พนักงาน และ พันธมิตรคู่ค้า โดยจัดให้มีจุดบริการแอลกอฮอล์ล้างมือ จัดจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ จัดจุดจำหน่ายหน้ากากผ้า รวมถึงการสื่อสารข้อมูลข่าวสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร ให้ความรู้ในการดูแลสุขอนามัยอย่างถูกวิธีเพื่อให้เราทุกคนผ่านพ้นสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้ไปด้วยกันอย่างดีที่สุด”

นายณัฐวุฒิ ตรีวิศวเวทย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำกัด (BMN) ผู้แทนการบริหารพื้นที่พัฒนาเชิงพาณิชย์ของ BEM ซึ่งรับผิดชอบดูแลพื้นที่ เมโทร มอลล์ ในสถานีรถไฟฟ้า MRT กล่าวว่า BEM และ BMN ได้ร่วมดูแลช่วยเหลือพันธมิตร ลดค่าเช่า 50% Metro Mall ในสถานีรถไฟฟ้า MRT และร้านค้าบนพื้นที่ด่านประชาชื่น ด่านศรีนครินทร์ และ ด่านบางปะอิน ที่จ่ายค่าเช่าคงที่รายเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

นอกจากนี้ ร้านที่ปิดให้บริการตามประกาศกรุงเทพมหานคร ฟรีค่าเช่าในช่วงวันที่ 22 มีนาคม-12 เมษายน 2563 ทั้งนี้ BEM และ BMN จะเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและพร้อมให้ความร่วมมือกับภาครัฐและองค์กรต่างๆกำหนดแนวทางมาตรการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนาและจะดูแลให้ความช่วยเหลือพันธมิตรอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้พวกเราทุกคนผ่านพ้นสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้ไปด้วยกัน

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight