Business

บอร์ดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยังไม่ขยายเวลาขายเหล้า ย้ำต้องศึกษาให้รอบคอบ

คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ มีมติยังไม่เคาะขยายเวลาขายเหล้า ย้ำต้องศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ก่อนนำเข้าที่ประชุมครั้งต่อไป พร้อมตั้งคณะทำงานศึกษาการกำหนดเวลาขายในร้านอาหาร

วานนี้ (19 ก.พ. 2567) นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2567 โดยมี นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่ากระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมควบคุมโรค และกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ขยายเวลาขายเหล้า

นายแพทย์ชลน่าน กล่าวภายหลังการประชุมว่า ที่ประชุมฯ ได้ร่วมกันพิจารณาเรื่องการขยายเวลาจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อสนับสนุนการกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ โดยได้นำข้อเสนอจากที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 มาประกอบการพิจารณา และเห็นว่า

1. ปัจจุบันมีกฎหมายที่กำหนดเกี่ยวกับเวลาขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สำหรับร้านอาหารทั่วไป ได้แก่ ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 253 และกฎกระทรวงที่ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติดังกล่าว ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดเวลาห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2558 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 และต้องคำนึงถึง พระราชบัญญัติสถานบริการ 2509

ทั้งนี้ หากจะมีการเปลี่ยนแปลงเวลาขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ต้องปรับแก้กฎหมายเหล่านี้ และต้องคำนึงถึงเวลาเปิดปิด ตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการและการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว

บอร์ดเหล้า1

2. ข้อมูลในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ ยังไม่มีข้อมูลทางสถิติที่ชัดเจน สมควรศึกษาข้อมูลแล้วนำมาเปรียบเทียบกับข้อมูลของจังหวัดนำร่อง เพื่อนำมากำหนดเวลาที่จะขยาย เพื่อความละเอียดรอบคอบ

ดังนั้น ที่ประชุมฯ ได้มีมติให้แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อไปทำการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดกรอบระยะเวลาในการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารทั่วไปอย่างรอบคอบรอบด้าน โดยไม่ได้กำหนดกรอบระยะเวลาในการศึกษาข้อมูล แต่เนื่องจากเป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคมก็จะเร่งรัดให้เร็วที่สุดโดยคำนึงถึงข้อมูลที่เพียงพอสำหรับประกอบการพิจารณา

นอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบให้มีการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งกองทุนเพื่อการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วย

สมศักดิ์

อย่างไรก็ตาม ก่อนการประชุมฯ มีกลุ่มภาคีป้องกันและลดผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่เดินทางมาชุมนุมคัดค้านการขยายระยะเวลาขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กว่า 500 คน และยื่นหนังสือคัดค้านต่อนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี

ทั้งนี้ กลุ่มผู้ชุมนุมแสดงความไม่เห็นด้วย ที่จะมีการขยายระยะเวลาการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จึงขอเสนอผ่านประธานคณะกรรมการ ให้พิจารณาอย่างรอบคอบ เพราะจังหวัดนำร่อง ที่ขยายเวลา ก็เกิดผลกระทบไปแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมมีมติไม่ขยายเวลาการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ภายหลังการประชุมฯ นายสมศักดิ์ ได้ยืนยันกับผู้ชุมนุมว่า จะไม่มีมติขยายเวลาขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทางกลุ่มผู้ชุมนุม ก็ได้ต่างแสดงความยินดี พร้อมมอบดอกกุหลาบเป็นการขอบคุณให้กับนายสมศักดิ์ ด้วย

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตามเราได้ที่

เว็บไซต์: https://www.thebangkokinsight.com/
Facebook: https://www.facebook.com/TheBangkokInsight
X (Twitter): https://twitter.com/BangkokInsight
Instagram: https://www.instagram.com/thebangkokinsight/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCYmFfMznVRzgh5ntwCz2Yxg

Avatar photo