Business

กลุ่ม ปตท. เปิดผลสำเร็จโครงการ ‘Young Influencer Challenge Thailand 2023’ ต่อยอดโครงการ ‘ชุมชนยิ้มได้’

กลุ่ม ปตท. ส่งเสริมศักยภาพคนรุ่นใหม่ จัดโครงการ “Young Influencer Challenge Thailand 2023” ต่อยอดโครงการชุมชนยิ้มได้ สร้างยอดขายสินค้าชุมชนรวมกว่า 5.4 แสนบาทภายใน 1 เดือน ทีมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คว้าแชมป์ยอดขายสูงสุด

หลังจากกลุ่ม ปตท. โดย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (GC) ร่วมกับบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีระยอง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และบริษัท เทลสกอร์ จำกัด จัดโครงการ Young Influencer Challenge Thailand 2023 : ชวน U (ยู) สร้างรอยยิ้ม ล่าสุดได้ประกาศผลและมอบรางวัลโครงการดังกล่าวแล้ว

25661129 Press Release กลุ่ม ปตท. มอบรางวัล Young Influencer Challenge Thailand 2023 0

โครงการ Young Influencer Challenge Thailand 2023 : ชวน U (ยู) สร้างรอยยิ้ม เป็นกิจกรรมที่เปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงพลัง และปลุกไอเดียความคิดสร้างสรรค์ พร้อมนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้พัฒนาแผนการตลาดจำหน่ายสินค้าชุมชนในโครงการ ชุมชนยิ้มได้ โดย กลุ่ม ปตท.  ผ่านช่องทางออนไลน์ สร้างประสบการณ์จริง

นางกนกพร รอดรุ่งเรือง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารชื่อเสียงองค์กรและกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) เล่าว่า โครงการ Young Influencer Challenge Thailand 2023 : ชวน U (ยู) สร้างรอยยิ้ม ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันเมื่อเดือนสิงหาคม 2567 พบว่าได้รับความสนใจอย่างมาก โดยมีนักศึกษา 30 ทีม จาก 10 มหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อนำความรู้จากสถาบันการศึกษามาใช้วางแผนการตลาดให้กับสินค้าชุมชน และแข่งขันจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนในโครงการชุมชนยิ้มได้

ทั้งนี้ ตลอดการแข่งขันในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา เยาวชนที่เข้าร่วมแข่งขันทั้ง 30 ทีม ได้แสดงศักยภาพในการสื่อสารการตลาดทางออนไลน์ให้กับสินค้ากับชุมชน โดยศึกษาอัตลักษณ์สินค้าชุมชนร่วมกับชุมชนเจ้าของสินค้านั้น ๆ อย่างจริงจัง จนมาสู่การวางแผนการตลาด ทำให้สามารถสร้างรายได้ในการจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทาง www.ชุมชนยิ้มได้.com รวมเป็นเงิน 547,048 บาท ในระยะเวลาเพียง 1 เดือน

กนกพร รอดรุ่งเรือง
กนกพร รอดรุ่งเรือง

ที่สำคัญ ยังเป็นการส่งเสริมให้สินค้าชุมชนในโครงการชุมชนยิ้มได้ เป็นที่รู้จักแพร่หลายเพิ่มมากขึ้น อีกทั้ง เยาวชนยังได้ถ่ายทอดความรู้ทางการตลาด และสร้างความมั่นใจให้กับชุมชนในการจำหน่ายสินค้าทางออนไลน์

ขณะเดียวกัน โครงการฯ นี้ยังเป็นการจุดประกายความตระหนักในบทบาทของเยาวชนไทยในการเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนยั่งยืนได้ พร้อมเป็นกำลังที่สร้างอนาคตของชาติต่อไปด้วย

ผลการจัดโครงการฯ ครั้งนี้ แม้จะเป็นครั้งแรก แต่ถือได้ว่าประสบความสำเร็จบรรลุเป้าหมายหลักของโครงการฯ ที่มุ่งส่งเสริมสินค้าชุมชนให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ทำให้ ชุมชนสามารถสร้างยอดจำหน่ายเติบโตได้อย่างเข้มแข็ง การเพิ่มทักษะด้านตลาดออนไลน์ให้แก่ชุมชน รวมทั้งส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้เข้าถึงชุมชน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนด้วยความรู้ ความสามารถ เปิดโลกแห่งการเรียนรู้นอกตำรา จุดประกายความตระหนักในบทบาทของเยาวชนไทยที่สามารถมีส่วนร่วมส่งพลังสร้างสรรค์สู่ชุมชน

ปตท

ผลรางวัลโครงการ Young Influencer Challenge Thailand 2023

กลุ่ม ปตท. ได้คัดเลือกผลิตภัณฑ์ในโครงการ ชุมชนยิ้มได้ ที่จำหน่ายอยู่บนแพลตฟอร์ม www.ชุมชนยิ้มได้.com ร่วมกับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จำนวน 30 ผลิตภัณฑ์ ที่คาดว่าผู้บริโภคน่าจะให้ความสนใจ มาเป็นโจทย์ในการแข่งขัน จำนวน 3 หมวด ได้แก่ หมวดหมู่อร่อยทั่วไทย หมวดหมู่สินค้าชุมชน และ หมวดหมู่สุขภาพและความงาม

ตลอดระยะเวลา 1 เดือน ในการแข่งขันจำหน่ายสินค้าชุมชน นักศึกษาทั้ง 30 ทีม มีความมุ่งมั่น ทุ่มเท ผ่านการทำแผนการตลาด และคอนเทนต์ทางสื่อโซเชียลมีเดียที่น่าสนใจ เช่น TikTok, Lemon8, Instagram และ Facebook รวมทั้งช่วยพัฒนา Account สำหรับส่งเสริมการตลาดสินค้าของชุมชนนั้น ๆ ซึ่งสามารถส่งมอบ account ให้กับชุมชนเพื่อนำไปใช้สื่อสารกับลูกค้าในอนาคตได้อีกด้วย

สำหรับรางวัลในการแข่งขันโครงการ Young Influencer Challenge Thailand 2023 เงินรางวัลรวมมูลค่า 6.5 หมื่นบาท ประกอบด้วย รางวัลสุดยอดนักขาย (Best Seller Award) จำนวน 5 รางวัล โดย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มอบรางวัลทีมที่ยอดจำหน่ายสูงสุด มูลค่า 2.5 หมื่นบาท และรางวัลสุดยอดไอเดียการตลาด (Best Idea Award) จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 5,000 บาท

ชนะเลิศ
รางวัลชนะเลิศ

รางวัล Best Seller Award 

  • รางวัลชนะเลิศ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สินค้า Mango Cornflake Cookie จังหวัดสระบุรี
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 : มหาวิทยาลัยศิลปากร สินค้า หมี่กรอบน้ำมะดันผสมธัญพืช จังหวัดนครนายก
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สินค้า กล้วยเส้น จังหวัดเลย
  • รางวัลชมเชย (2 รางวัล) : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สินค้า กระเป๋าสานกระจูดหูยาว จังหวัดระยอง และ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สินค้า น้ำผึ้งแท้จากดอกลำไย  จังหวัดเชียงใหม่
รองอันดับ1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
รองอันดับ2
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
ชมเชย
รางวัลชมเชย
ชมเชย1
รางวัลชมเชย

ความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการแข่งขันในโครงการนี้ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของเยาวชนคนรุ่นใหม่ ที่สามารถส่งเสริมการขายสินค้าชุมชนด้วยไอเดียการตลาดที่สอดรับเทรนด์การขายสินค้าออนไลน์ ในช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ

นอกจากนี้ ช่องทางและแผนการตลาดที่พัฒนาผ่านโครงการฯ ครั้งนี้ ยังสามารถส่งต่อแก่ชุมชน เพื่อส่งเสริมการขายและเป็นช่องทางการสื่อสารกับลูกค้าในอนาคตได้ นับเป็นความภาคภูมิใจขององค์กรที่ได้สนับสนุนพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงฝีมือ และพร้อมที่จะผลักดันและส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นพลัง ในการร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

นางกนกพร กล่าวปิดท้ายว่า ​ความสำเร็จของความร่วมมือทางการศึกษา ในโครงการ Young Influencer Challenge Thailand 2023 ในครั้งนี้ คือ การที่เราสามารถนำทักษะความรู้ที่หลากหลายของน้อง ๆ นิสิต นักศึกษา ทั้งทางด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย และการสื่อสารกับลูกค้า ไปช่วยส่งเสริมสินค้าชุมชนเข้าสู่ตลาดได้กว้างขวางขึ้น

ในขณะเดียวกัน การที่ชุมชนและน้อง ๆ ได้มีส่วนร่วม เรียนรู้ และพัฒนาไปด้วยกัน ยังเป็นการสร้างศักยภาพและทักษะการตลาดให้แก่ชุมชนได้อย่างยั่งยืน สมดังวัตถุประสงค์ของโครงการฯ และเป็นประสบการณ์ที่น่าภาคภูมิในของน้อง ๆ ทุกคนเช่นกัน

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo