Business

ด่วน!! เคาะค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเหลือง 23 สถานี 15-45 บาท จ่ายแรกเข้าครั้งเดียว

ครม. เคาะค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง เริ่มต้น 15-45 บาท ผู้ที่เปลี่ยนถ่ายระบบรถไฟฟ้าของรฟม. จะได้รับส่วนลดค่าแรกเข้า จ่ายครั้งเดียว เริ่ม 3 กรกฎาคม 2566

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบการกำหนดอัตราค่าโดยสารของโครงการ รถไฟฟ้ามหานคร สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง ระยะทาง 30.4 กิโลเมตร เริ่มต้น 15-45 บาท

ค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเหลือง

ทั้งนี้ ได้ออกเป็นร่างข้อบังคับ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) รวม 5 ฉบับ โดยสาระสำคัญ กำหนดหลักเกณฑ์การให้ส่วนลดการเปลี่ยนถ่ายระบบกับผู้โดยสาร โดยรถไฟฟ้าสายสีเหลืองในปัจจุบัน มีจุดเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายอื่น ๆ รวมทั้งสิ้น 4 แห่ง

สำหรับสถานีต่าง ๆ ได้มีการจัดเก็บค่าแรกเข้าต่างกัน แต่ในร่างข้อบังคับนี้ กำหนดให้ผู้ที่เปลี่ยนถ่ายระบบรถไฟฟ้าของรฟม. จะได้รับส่วนลดค่าแรกเข้าระบบภายใต้การจัดเก็บค่าแรกเข้าเพียงครั้งเดียว

นายอนุชา กล่าวว่า ยกตัวอย่างการเดินทางเชื่อมต่อรถไฟฟ้าในจุดต่าง ๆ ทั้ง 4 จุดของสายสีเหลือง ที่ รฟม.ดูแลอยู่ จะไม่คิดค่าแรกเข้าเพิ่มเติม ส่วนกรณีเปลี่ยนถ่ายระบบระหว่างรถไฟฟ้าของรฟม. กับรถไฟฟ้าสายอื่น นอกความรับผิดชอบของรฟม. ก็ให้คณะกรรมการ รฟม. ประกาศระยะเวลาสูงสุดของการเปลี่ยนถ่ายระบบ

ถ้าเชื่อมต่อในระยะเวลาที่กำหนดก็ไม่คิดค่าแรกเข้า เช่น ถ้าเข้ามาใช้บริการภายใน 30 นาทีก็ได้ส่วนลดค่าแรกเข้า

อนุชา 4
อนุชา บูรพชัยศรี

นอกจากนี้ ยังได้กำหนดหลักเกณฑ์ส่งเสริมการเดินทางส่วนลดกลุ่มบุคคล เช่น นักเรียน นักศึกษา ส่วนลดการเปลี่ยนถ่ายระบบตามประเภทผู้ถือบัตร การจัดทำโปรโมชัน กิจกรรมทางการตลาด การจำหน่ายตั๋วรายเดือน ตั๋วแบบชุด ตั๋วราคาพิเศษ

สำหรับความร่วมมือกับพันธมิตร สวัสดิการพนักงาน และการสนับสนุนนโยบายภาครัฐ ทางคณะกรรมการ รฟม. จะไปพิจารณากำหนดอัตราค่าโดยสารที่ต่ำกว่าค่าโดยสาร หรือยกเว้นค่าโดยสารตามที่กำหนดในข้อบังคับ เพื่อส่งเสริมการใช้รถไฟฟ้า

ขณะเดียวกัน ยังมีการกำหนดหลักเกณฑ์อื่นเพื่อสนับสนุนกิจกรรมพิเศษ เช่น งานเฉลิมฉลองพระราชพิธี คณะกรรมการ รฟม. จะไปพิจารณากำหนดอัตราค่าโดยสารที่ต่ำกว่าค่าโดยสาร หรือยกเว้นค่าโดยสารตามที่กำหนดในข้อบังคับได้เป็นครั้งคราว

การจัดเก็บค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง ซึ่งเริ่มต้น 15-45 บาทนั้น จะเริ่มจัดเก็บตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป

ส่วนร่างข้อบังคับที่เหลือ จะเป็นการกำหนดอัตราค่าโดยสาร วิธีการจัดเก็บค่าโดยสาร และกำหนดบุคคลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องชำระค่าโดยสาร สายสีน้ำเงิน และสายสีม่วง โดยเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ ให้ครอบคลุมถึงการเปลี่ยนถ่ายระบบกับรถไฟฟ้าสายอื่น เช่น สายสีน้ำเงิน จะคงอัตราค่าโดยสารไว้ที่ 17-43 บาท ส่วนสายสีม่วง คงอัตราค่าโดยสารไว้ที่ 14-42 บาท

พร้อมกันนี้ ยังมีร่างข้อบังคับการกำหนดอัตราค่าโดยสารร่วม โดยให้ส่วนลดกรณีการเปลี่ยนถ่ายระบบภายใต้การจัดเก็บค่าแรกเข้าภายในครั้งเดียว ซึ่งเป็นการแก้ไขระเบียบเดิมที่มีอยู่

อีกประเด็นสำคัญคือ การจัดเก็บอัตราค่าจอดรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ รวมถึงค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามจุดจอดรถ ซึ่งเป็นการแก้ไขกฎหมายฉบับเดิม ให้มีความทันสมัยมากขึ้น

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo