Business

ธปท. เผยดัชนีเชื่อมั่นที่พักแรม พ.ค. เข้าโลว์ซีซัน ปรับลดทุกภาค ข่าวดีวันพักนานขึ้น

ธปท. เปิดดัชนีเชื่อมั่นที่พักแรม เดือนพฤษภาคม ปรับลดลงจากเมษายน ทุกภูมิภาค หลังเริ่มเข้าสู่ช่วงโลว์ซีซัน แต่นักท่องเที่ยวเข้าพักนานขึ้น

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการที่พักแรม เดือนพฤษภาคม 2566 มีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยอยู่ที่ 51% ลดลงจากเดือนเมษายน ซึ่งเฉลี่ยอยู่ที่ 57% หรือลดลงประมาณ 6%

ดัชนีเชื่อมั่นที่พักแรม

นอกจากนี้ยังพบว่า เป็นการปรับลดลงในทุกภูมิภาค เนื่องจากเข้าสู่ช่วงโลว์ซีซัน (Low season) ของทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติ รวมถึงมาตรการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 ที่สิ้นสุดลง ส่งผลให้ปัญหาขาดแคลนแรงงานมีแนวโน้มดีขึ้น

ขณะที่อัตราการเข้าพักในเดือนมิถุนายนนี้ จะเฉลี่ยอยู่ที่ 48% ซึ่งยังเป็นตัวเลขที่ลดลง อย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม ผลการสำรวจ พบว่า แม้สัดส่วนนักท่องเที่ยวต่างชาติจะลดลง แต่โรงแรมส่วนใหญ่ยังมีลูกค้าหลักเป็นชาวต่างชาติ

ทั้งนี้ พบว่า โรงแรม 47% เห็นว่านักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าพักนานขึ้น โดยเฉพาะโรงแรมระดับ 5 ดาวขึ้นไป และโรงแรมในภาคใต้ ที่ส่วนใหญ่ลูกค้าต่างชาติมีจำนวนคืนเข้าพักเฉลี่ยมากขึ้นกว่าช่วงก่อนโควิด-19

ดัชนีที่พีกแรม

ในส่วนของโรงแรมส่วนใหญ่ในภาคใต้ และภาคอีสาน มีจำนวนนักท่องเที่ยวไทยสูงกว่าช่วงก่อนโควิด-19 และเห็นว่านักท่องเที่ยวไทยเข้าพักนานขึ้นเช่นกัน

สำหรับโรงแรมในภาคเหนือ ยังมีจำนวนนักท่องเที่ยวไทย และระยะเวลาเข้าพักน้อยกว่า ส่วนหนึ่งจากปัญหาฝุ่นควัน และอากาศที่ร้อนจัด

ด้านปัญหาการขาดแคลนแรงงานในธุรกิจโรงแรม ที่พักนั้น ผู้ประกอบการโรงแรมส่วนใหญ่ ยังเผชิญปัญหาขาดแคลนแรงงาน แต่มีทิศทางที่ดีขึ้น

ทั้งนี้ สะท้อนได้จากผู้ตอบว่า ไม่มีปัญหาขาดแคลนแรงงาน เพิ่มขึ้นจาก 32% เป็น 46% เนื่องจากเข้าสู่ช่วงโลว์ซีซัน และมีแรงงานกลับมาทำงานมากขึ้น

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo