Finance

บตท. ชูดอกเบี้ยบ้านคงที่ 10 ปีช่วยลูกค้าลดเสี่ยงดอกเบี้ยขาขึ้น

บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) องค์กรที่ก่อตั้งขึ้น เพื่อรองรับตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัย โดยอาศัยกลไกการทำซีเคียวริไทเซชั่น หรือการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ทำให้ดอกเบี้ยบ้านต่ำกว่าตลาดทั่วไป ซึ่งเปิดดำเนินการมากว่า 20 ปี แต่เป็นที่รู้จักในตลาดไม่มากนัก ล่าสุดได้มีความเคลื่อนไหวต่อเนื่อง จากผลประกอบการ 3 ไตรมาสที่ผ่านมา ซึ่งมีกำไรสุทธิ 104 ล้านบาท จากการดำเนินงานและการเร่งแก้ปัญหาหนี้ เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ขาดทุนสุทธิ 57 ล้านบาท

ทั้งนี้ เป็นผลจากการปรับปรุงกระบวนการภายใน คาดว่าปี 2561 จะเป็นปีที่มีกำไรสูงที่สุดของ บตท. ตั้งแต่ก่อตั้งมา และพร้อมกันนี้ “บตท.” ได้อาศัยกลไกความเป็นบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาสัย สามารถนำเสนอสินเชื่อที่อยู่อาศัยดอกเบี้ยต่ำคงที่นาน 10 ปี เพื่อช่วยลูกค้าลดความเสี่ยงดอกเบี้ยขาขี้น

นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์

นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ กรรมการและผู้จัดการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รัฐวิสาหกิจ ประเภทสถาบันการเงินเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง เปิดเยว่า บตท. ได้มีผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ยคงที่ยาวสูงสุดถึง 10 ปี ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับลูกค้าที่มีประวัติการชำระดี ช่วยลดความเสี่ยงอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัวในช่วงนี้ ซึ่งเป็นช่วงดอกเบี้ยขาขึ้น

พร้อมกันนี้ก็ได้เปิดเผยผลการดำเนินงาน 3 ไตรมาส (มกราคม -กันยายน 2561) ว่า มีกำไรสุทธิ 104 ล้านบาท จากการดำเนินงานและการเร่งแก้ปัญหาหนี้ เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ขาดทุนสุทธิ 57 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากการปรับปรุงกระบวนการภายใน คาดว่าปี 2561 จะเป็นปีที่มีกำไรสูงที่สุดของ บตท. ตั้งแต่ก่อตั้งมา

ดอกเบี้ยบ้านเป็นภาระสูง เนื่องจากเป็นสินเชื่อระยะยาว

โดย ณ สิ้นเดือนกันยายน 2561 บตท. มีสินทรัพย์ รวม 19,161 ล้านบาท มีตราสารหนี้โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์คงค้าง ที่เป็นหุ้นกู้มีหลักประกัน จำนวน 12,659 ล้านบาท กำไรสุทธิส่วนหนึ่งมาจากการบริหารจัดการหนี้เชิงรุก โดยเร่งรัดกระบวนการติดตามการชำระหนี้อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง รวมทั้งการปรับปรุงเงื่อนไขชำระหนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loan : NPL)

รวมทั้งการปรับปรุงระบบภายในเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อาทิ การพัฒนาช่องทางการชำระเงิน เช่น การชำระผ่านโมบายแบงก์กิ้ง หรือ แอปพลิเคชั่นธนาคารบนมือถือ เช่น Krungthai NEXT, K PLUS, Bualuang mBanking และ SCB EASY เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้ารายย่อย การเตรียมความพร้อมสำหรับ IFRS 9 และการพัฒนาระบบฐานข้อมูล (Big Data)

นางวสุกานต์ เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา บตท. เดินหน้าทำงานตามพันธกิจและ วิสัยทัศน์ คือการเป็นกลไกในการจัดหาเงินทุนระยะยาว รองรับการขยายตัวของระบบสินเชื่อที่อยู่อาศัย โดยสนับสนุนนโยบายภาครัฐและกระทรวงการคลัง ที่กำกับดูแลบตท. รวมถึงการทำงานตามเกณฑ์กำกับดูแลของแบงก์ชาติ และมุ่งมั่นดำเนินงานอย่างโปร่งใส ยุติธรรม ส่งผลให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment หรือ ITA) ในปี 2561 บตท. ได้ผลคะแนน 93.13 เป็นอันดับที่ 7 จาก 54 รัฐวิสาหกิจ ซึ่งเป็นผลงานที่น่าพอใจของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน บตท. ทุกคนที่ช่วยกันทำงานหนักมาตลอดปี

Add Friend Follow
อรวรรณ หอยจันทร์
อรวรรณ หอยจันทร์ หลายมุมมอง : orawan@thebangkokinsight.com