ดูหนังออนไลน์
Business

เร่เข้ามา! งานว่างรอคนทำกว่า 2 แสนอัตราทั่วประเทศ ‘ฝ่ายผลิต’ รับมากสุด

กระทรวงแรงงาน เตรียมตำแหน่งงานว่าง 225,207 อัตรา รองรับคนว่างงานทั่วประเทศ คลิกสมัครได้เลย ที่ smartjob.doe.go.th

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ผู้กำกับดูแลกระทรวงแรงงาน ได้เน้นย้ำกระทรวงแรงงาน ให้ความสำคัญและดูแลกลุ่มเปราะบาง ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 อย่างเร่งด่วน เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ อย่างเท่าเทียม นำไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้กลับมาฟื้นตัวโดยเร็ว

ว่างงาน

ทั้งนี้ ได้สั่งการกรมการจัดหางาน ลงพื้นที่พบปะนายจ้าง สถานประกอบการ ที่ยังมีกำลังการจ้างงาน เพื่อรวบรวมตำแหน่งงานว่าง เตรียมพร้อมช่วยเหลือผู้ที่ว่างงานและประสงค์หางานทำจากทั่วประเทศ พร้อมการแนะแนวอาชีพ แนวทางการประกอบอาชีพอิสระ และการฝึกอาชีพอิสระ ที่เน้นการเพิ่มทักษะที่หลากหลาย ให้สามารถปรับตัวเพื่อประกอบอาชีพอื่น ๆ ได้

จากการลงพื้นที่ พบว่า ขณะนี้ มีนายจ้าง สถานประกอบการที่มีความต้องการจ้างงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีตำแหน่งงานว่างทั้งสิ้น จำนวน 225,207 อัตรา

สุชาติ ชมกลิ่น

สำหรับตำแหน่งงานว่าง 10 อันดับแรก ที่นายจ้าง สถานประกอบการ ต้องการมากที่สุด ได้แก่

1. แรงงานด้านการผลิต

2. แรงงานในด้านการผลิตต่าง ๆ, แรงงานทั่วไป

3. แรงงานด้านการประกอบ

4. ตัวแทนนายหน้าขายบริการธุรกิจ

5. พนักงานขาย และผู้นำเสนอสินค้า

6. พนักงานบริการลูกค้า

7. พนักงานจัดส่งสินค้า

8. ผู้ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สินค้า (เส้นใย , เสื้อผ้าและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ)

9. ตัวแทนขายผลิตภัณฑ์

10. เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า ผู้ว่างงานที่ประสงค์จะหางานทำ สามารถเลือกสมัครงานผ่านช่องทางการให้บริการจัดหางานรูปแบบออนไลน์ด้วยตนเองได้ที่เว็บไซต์ smartjob.doe.go.th หรือ ไทยมีงานทำ.com เพื่อหลีกเลี่ยงการเดินทางไปติดต่อที่สำนักงาน ลดการรวมตัวกันของคนจำนวนมาก และป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

แต่ในกรณีที่ไม่สามารถใช้บริการแบบออนไลน์ได้ สามารถติดต่อขอรับบริการ ณ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 และสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด

อ่านข่าวเพิ่มเติม

WANPEN PUTTANONT