ดูหนังออนไลน์
COVID-19

ราชกิจจาประกาศ! คุมเข้ม 18 จังหวัด ‘สีแดง’ 59 จังหวัด ‘สีส้ม’ สกัดโควิดระบาด

“ราชกิจจานุเบกษา” เผยแพร่ประกาศคุมเข้ม 18 จังหวัด พื้นที่ “สีแดง” และ 59 จังหวัดพื้นที่ “สีส้ม” ตามมติ ศบค. เพื่อป้องกันโควิด-19 

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศตามความในมาตรา 9 พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เกี่ยวกับข้อกำหนดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและพื้นที่ควบคุม ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ดังนี้

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight