ดูหนังออนไลน์
Finance

ธปท.เปิดรับฟังความเห็น ดัน Retail CBDC เงินดิจิทัลภาคประชาชน

ธปท.เปิดรับฟังความคิดเห็น ดันเงินดิจิทัลภาคประชาชน Retail CBDC เปรียบกับธนบัตรโดยธนาคารกลาง ทำธุรกรรมทางการเงินได้ทั้งในแบบออนไลน์และออฟไลน์

เงินดิจิทัล

นางสาววชิรา อารมย์ดี ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตลาดการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยแนวทางการพัฒนาสกุลเงินดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารกลางสำหรับการใช้งานในภาคประชาชน (Retail Central Bank Digital Currency: Retail CBDC) และการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชน Retail CBDC เป็นเงินดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารกลาง

Retail CBDC เปรียบได้กับธนบัตรที่ออกโดยธนาคารกลาง โดย Retail CBDC สามารถนำไปใช้ในการทำธุรกรรมทางการเงินได้ทั้งในแบบออนไลน์ (On-line) และออฟไลน์ (Off-line)

นอกจากนี้ ยังสะดวกต่อการพกพาเคลื่อนย้าย และสามารถนำไปใช้ต่อยอดกับนวัตกรรมทางการเงินอื่น ๆ ในอนาคตได้

การพัฒนา Retail CBDC มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อช่วยให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการเงิน รวมถึงสามารถใช้บริการทางการเงินได้สะดวกและปลอดภัยขึ้น

นอกจากนี้ การพัฒนา Retail CBDC ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับบริบทที่เทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทในภาคการเงินเพิ่มขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในระบบการเงิน รวมถึงช่วยส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินที่จะทำให้เกิดบริการทางการเงินที่หลากหลายในอนาคต

การพัฒนา Retail CBDC ถือเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินที่จะเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของภาคการเงินไทยในอนาคต ซึ่งอาจทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนบทบาทของภาคส่วนต่าง ๆ ในวงกว้าง ด้วยเหตุนี้การพัฒนาและการออกใช้ Retail CBDC จึงจำเป็นต้องรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนทั่วไป รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชน

ดังนั้น ธปท. จึงเผยแพร่หลักคิดและแนวทางการพัฒนา Retail CDBC ในรายงาน “The Way Forward for Retail Central Bank Digital Currency in Thailand” เพื่อสร้างความเข้าใจและรับฟังความเห็นจากสาธารณชนผ่านลิงก์หรือส่งมาที่ email ด้านล่าง ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2564

ธปท. จะนำความเห็นที่ได้รับมาร่วมกำหนดแนวทางการพัฒนา Retail CBDC ต่อไป

สำหรับรายงาน Retail CBDC สามารถดาวน์โหลดได้ที่: https://www.bot.or.th/Thai/DigitalCurrency/Documents/BOT_RetailCBDCPaper.pdf)

อ่านข่าวเพิ่มเติม:

The Bangkok Insight Editorial Team