ดูหนังออนไลน์
COVID-19

กทม. สำรวจตลาดทั่วกรุง 408 แห่ง ปรับปรุงระบบระบายอากาศ จัดทำผังผู้ค้า

กทม. สำรวจตลาดทั่วกรุง 408 แห่ง พบเหลือ 7 แห่งเขตกรุงธนใต้ ต้องปรับปรุงระบบระบายอากาศ สั่งทุกเขตเข้มงวดหนัก ป้องกันโรคระบาด โควิด-19

พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร (ศบค.กทม.) เป็นประธานการประชุม ศบค.กทม.ครั้งที่ 25/2564 โดยที่ประชุมฯ ได้ติดตามข้อสั่งการของ ศบค.กทม. ที่มอบหมายให้ ทุกสำนักงานเขตของ กทม. สำรวจตลาดทั่วกรุง 408 แห่ง เน้นตลาดที่มีหลังคาในพื้นที่

กทม. สำรวจตลาดทั่วกรุง

เป้าหมายในการสำรวจตลาด ครั้งนี้ จะเน้นระบบระบายอากาศ ซึ่งหากพบว่า ยังไม่มีระบบระบายอากาศที่ดี ทางสำนักงานเขต ต้องประสานเจ้าของ หรือผู้ประกอบการตลาด ให้ปรับปรุงแก้ไข รวมทั้งขอความร่วมมือเจ้าของ หรือผู้ประกอบการตลาด ให้จัดทำผังผู้ค้า และจัดทำข้อมูลผู้ค้า และลูกจ้างแผงค้า

สำหรับ ผลการสำรวจตลาด แยกตามเขตพื้นที่ มีดังนี้

  • กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ มีตลาดที่มีหลังคา จำนวน 43 แห่ง ทุกแห่งมีระบบระบายอากาศดี ตลาดที่จัดทำผังผู้ค้าข้อมูลผู้ค้าลูกจ้างแผงค้าแล้ว จำนวน 28 แห่ง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำผังและข้อมูลผู้ค้า จำนวน 15 แห่ง
  • กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง มีตลาดที่มีหลังคา จำนวน 29 แห่ง ทุกแห่งมีระบบระบายอากาศดีและจัดทำผังผู้ค้าแล้วทุกแห่ง
  • กลุ่มกรุงเทพใต้ มีตลาดที่มีหลังคา จำนวน 60 แห่ง ทุกแห่งมีระบบระบายอากาศดีและจัดทำผังผู้ค้าแล้วทุกแห่ง
  • กลุ่มกรุงเทพตะวันออก มีตลาดที่มีหลังคา จำนวน 127 แห่ง ทุกแห่งมีระบบระบายอากาศดี ตลาดที่อยู่ระหว่างจัดทำผังผู้ค้า จำนวน 47 แห่ง
  • กลุ่มกรุงธนเหนือ มีตลาดที่มีหลังคา จำนวน 69 แห่ง ทุกแห่งมีระบบระบายอากาศดีและจัดทำผังผู้ค้าแล้วทุกแห่ง
  • กลุ่มกรุงธนใต้ มีตลาดที่มีหลังคา จำนวน 80 แห่ง มีระบบระบายอากาศดี 73 แห่ง อยู่ระหว่างปรับปรุง 7 แห่ง อยู่ระหว่างจัดทำผังผู้ค้า จำนวน 16 แห่ง

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ขอให้ สำนักงานเขต สำรวจสุขาภิบาลตลาด ช่องทางเข้า-ออก จุดตรวจวัดอุณหภูมิ และจุดบริการแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ รวมถึงโรคโควิด-19 ด้วย

ในส่วนของตลาดของ สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 12 แห่ง ได้สำรวจ และปรับรุงระบบระบายอากาศ สุขาภิบาลตลาด รวมทั้งจัดทำผังผู้ค้า และลูกจ้างแผงค้า รวมถึงได้เข้มงวดการปฏิบัติ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19

นอกจากนี้ ได้ประชาสัมพันธ์เน้นย้ำ พร้อมกำชับ ให้เข้มงวดกับผู้ค้า ผู้ประกอบการ ผู้เข้าไปใช้บริการในตลาด และผู้จัดการตลาด ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และควบคุมโรค รวมถึงมาตรการป้องกันสุขอนามัยส่วนบุคคล (D-M-H-T-T) อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัย ของผู้ค้า ลูกจ้าง ผู้บริโภคอย่างถูกต้องตลอดเวลาที่อยู่ในตลาด การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ให้มีจุดบริการล้างมือและแอลกอฮอล์เจลติดตั้งไว้ภายในตลาด

ที่ประชุมฯ ยังได้มอบหมายให้ สำนักงานเขต เร่งสำรวจประชาชนทั่วไป ที่มีอายุระหว่าง 18 – 59 ปี และกลุ่มผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่ประสงค์จะรับการฉีดวัคซีนฯ โดยให้สำนักงานเขต รายงานสำนักอนามัย ทุกวันพุธ เพื่อรวบรวมนำเสนอ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท) ทุกวันพฤหัส

ขณะเดียวกัน ให้หน่วยงานต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร สำรวจบุคลากรในหน่วยงาน ที่ประสงค์จะฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 และรายงานต่อสำนักอนามัย เพื่อรวบรวมเสนอต่อ สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อนำเสนอ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)

อ่านข่าวเพิ่มเติม

WANPEN PUTTANONT