ดูหนังออนไลน์
COVID-19

สตรีตั้งครรภ์ ให้นมบุตร ฉีดโควิด-19 วัคซีนได้ไหม ‘หมอยง’ มีคำตอบ

“หมอยง” ชี้ชัด โควิด-19 วัคซีน กับสตรีตั้งครรภ์ ให้นมบุตร ต้องเทียบประโยชน์ที่ได้กับความเสี่ยง เพราะหากสตรีตั้งครรภ์ติดเชื้อโควิด จะรุนแรงกว่าคนปกติ

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสต์ข้อความลงบนเฟซบุ๊ก กรณีข้อสงสัย สตรีมีครรภ์ กับการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยระบุว่า

“โควิด-19 วัคซีน กับสตรีตั้งครรภ์

สตรีตั้งครรภ์ถ้าป่วยเป็นโรค โควิค 19 จะมีความรุนแรงกว่าคนปกติ และเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์และมารดา ทั้งนี้เพราะสตรีตั้งครรภ์ภูมิต้านทานจะต่ำลง และท้องจะดันส่วนอกทำให้การขยายตัวของปอดได้น้อยลงเมื่อป่วยเป็นโรคโควิด 19 จึงมีความรุนแรง

ในการศึกษาวัคซีน covid 19 ไม่ได้มีการศึกษาในสตรีตั้งครรภ์ เพราะเป็นกฎเกณฑ์ของยาใหม่ หรือวัคซีนใหม่ ในการศึกษาขั้นต้น จะไม่รับอาสาสมัครที่ตั้งครรภ์

ในชีวิตจริง มีหลายโรคโรคติดเชื้อ ที่เกิดในสตรีตั้งครรภ์แล้ว อาจทำให้เกิดความรุนแรงขึ้นกว่าคนปกติ เช่น ไข้หวัดใหญ่ หรือแม้กระทั่งการให้วัคซีน ในสตรีตั้งครรภ์ เพื่อให้มีภูมิต้านทานป้องกันทารก เช่น การให้วัคซีนป้องกันบาดทะยัก และโรคไอกรน เพื่อป้องกันทารก ก็สามารถให้ได้

ในทำนองเดียวกัน วัคซีนป้องกัน covid 19 ในขณะนี้ ยังไม่มีข้อมูลการให้ในสตรีตั้งครรภ์ เริ่มมีการเก็บข้อมูลที่ให้ในสตรีตั้งครรภ์ในชีวิตจริง ของการให้วัคซีน covid-19 ที่ผ่านมา อีกไม่นานก็คงจะมีข้อมูลมากขึ้น และเชื่อว่า วัคซีนชนิดเชื้อตายทั้งหลาย น่าจะให้ได้ในสตรีตั้งครรภ์ เช่นเดียวกับ วัคซีนไข้หวัดใหญ่

ดังนั้น ในขณะนี้ จึงจำเป็นต้องเปรียบเทียบ ระหว่างประโยชน์ที่ได้ จากการให้วัคซีน covid-19 กับโอกาสเสี่ยง ถึงอาการแทรกซ้อน ของวัคซีน ในสตรีตั้งครรภ์

ในกรณีที่สตรีตั้งครรภ์ มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดโรค เช่น อยู่ในแหล่งระบาดสูง หรือทำงานที่มีโอกาสสัมผัสกับผู้ป่วย ก็ควรนำมาพิจารณาถึงประโยชน์ และอันตราย ที่เกิดขึ้นจากวัคซีน ถ้าประโยชน์มีมากกว่า ก็ควรจะได้รับวัคซีน ถ้าสตรีตั้งครรภ์ มีความเสี่ยงในการเกิดโรคต่ำ ก็ควรรอการให้วัคซีนไปก่อน

และในทำนองเดียวกัน การให้วัคซีนทั่วไป ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องตรวจว่า ตั้งครรภ์อยู่หรือไม่ และการให้วัคซีน ก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องคุมกำเนิด เมื่อรู้ว่าตั้งครรภ์ ก็สามารถที่จะเลื่อนเข็มต่อไปได้ จนกว่าจะคลอดแล้วค่อยให้

ในทำนองเดียวกัน คุณแม่ที่กำลังให้นมบุตร ก็เช่นเดียวกัน ให้คำนึงถึงประโยชน์ ที่ได้จากวัคซีนกับความเสี่ยงของวัคซีน เพราะไม่ได้เป็นข้อห้ามเด็ดขาด

อ่านข่าวเพิ่มเติม

WANPEN PUTTANONT