ดูหนังออนไลน์
General

สมุทรสาคร สั่งปิดโรงเรียนทุกแห่งต่อ ให้เรียนออนไลน์แทน

เฟซบุ๊กสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร โพสต์ภาพหนังสือด่วนที่สุด ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งลงนามโดย นายปัญจพล แสงคำไพ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) แจ้งถึงผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

โดยระบุว่า เนื่องจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดขอโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ยังคงพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ยังเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด(สีแดง) และในส่วนของสถานศึกษา ยังคงให้จัดการเรียนการสอนทางออนไลน์เท่านั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จึงขอแจ้งให้สถานศึกษาทุกแห่ง ปิดสถานศึกษาต่อไป และจัดการเรียนการสอนด้วยระบบทางไกล ทางออนไลน์ หรือ ช่องทางอื่นๆ ที่ได้วางแผนไว้ จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงจากจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight