ดูหนังออนไลน์
COVID-19

‘นพ.ยง’ ยันวัคซีนโควิดไม่เกี่ยวกับการเมือง ไม่มีผลประโยชน์ใด ๆ

“นพ.ยง” ยันวัคซีนโควิดไม่เกี่ยวกับการเมือง ไม่มีผลประโยชน์ใด ๆ ผู้ซื้อไม่มีสิทธิ์เลือกว่าอยากจะได้วัคซีนชนิดใด

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสต์ข้อความลงบนเฟซบุ๊ก ระบุข้อความว่า โควิด 19 วัคซีน ไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองใด ๆ ทั้งสิ้น และไม่มีผลประโยชน์ใด ๆ

หลายคนอยากทราบข้อมูลของวัคซีนที่จะนำมาใช้ในประเทศไทย ถึงประสิทธิภาพ

ผมก็ขอสรุป ตามข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมด รายละเอียดของประสิทธิภาพ ขึ้นอยู่กับจุดตัดที่ความรุนแรงของโรค ตามระดับขององค์การอนามัยโลกว่าจะตัด ที่ระดับ 3 หรือระดับ 4 เอาเป็นว่าระดับ 4 คือ ผู้ป่วยต้องนอนโรงพยาบาล

และที่ว่าทำไม วัคซีนของจีนทำไม ไม่ศึกษาระยะที่ 3 ในประเทศจีน

ในเมื่อประเทศจีนไม่มีการระบาดของโรค จึงเป็นไปไม่ได้ ที่จะทำในประเทศจีน ต้องไปทำในประเทศที่มีการระบาดสูง ไม่เหมือนวัคซีนของทางตะวันตกที่มีการระบาดของโรคอย่างมากในอเมริกาและอังกฤษ

ในอนาคตวัคซีนของประเทศไทย ถ้าพัฒนาเข้าสู่ระยะที่ 3 และการระบาดของโรคยังเป็นอย่างปัจจุบัน การศึกษาวิจัยในระยะที่ 3 ก็ต้องไปทำต่างประเทศเหมือนกัน โดยเฉพาะที่มีการระบาดอย่างสูง จึงจะเห็นประสิทธิภาพในการป้องกัน

ในช่วงระยะเวลา 1 ปี การพัฒนาวัคซีน เป็นไปอย่างรวดเร็วผ่านระยะที่ 3 เข้าสู่การอนุมัติใช้ในภาวะฉุกเฉินแล้วร่วม 10 บริษัท

ขณะนี้ตลาดของวัคซีนเป็นของผู้ขาย ผู้ซื้อไม่มีสิทธิ์เลือก ว่าอยากจะได้วัคซีนชนิดใด

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Siree Osiri
Siree Osiri OHO BANGKOK