ดูหนังออนไลน์
Business

‘บัตรคนจน’ เฮ! ครม. เห็นชอบ ‘เราชนะ’ จ่ายเงินทุกสัปดาห์สูงสุด 700 บาท

วันนี้ (19 ม.ค. 64) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบโครงการ “เราชนะ” ซึ่งจะจ่ายเงินเยียวยาโควิด-19 จำนวน 3,500 บาท เป็นเวลา 2 เดือน ครอบคลุมประชาชน 31 ล้านคนทั่วประเทศ โดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) จำนวนเกือบ 14 ล้านคน มีสิทธิ์รับเงินเยียวยาในครั้งนี้ด้วย

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า วันนี้ที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบโครงการเราชนะ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากโควิด-19 รอบใหม่ โดยกลุ่มเป้าหมายจะกว้างกว่าโครงการคนละครึ่ง ครอบคลุมทุกกลุ่มอาชีพ โดยเฉพาะผู้รับจ้าง อาชีพอิสระ ผู้มีรายได้น้อย หาบแร่แผงลอย และเกษตรกร

สำหรับผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน จะได้รับเงินเยียวยาโควิด-19 จากโครงการเราชนะแบบอัตโนมัติ ไม่ต้องลงทะเบียน เพราะมีฐานข้อมูลอยู่แล้ว

บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เราชนะ

“บัตรคนจน” ได้เงิน “เราชนะ” เท่าไหร่?

สำหรับวงเงินช่วยเหลือ “เราชนะ” ของกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้น จะไม่ได้เพิ่มเต็มๆ  7,000 บาท แต่จะถูกคิดรวมกับวงเงินช่วยเหลือค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา และวัสดุการเกษตรซึ่งได้ประจำทุกๆ เดือน โดย “เราชนะ” จะเติมเงินค่าซื้อสินค้าฯ เพิ่มให้ครบ 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน รวม 2 เดือน เป็นเงินทั้งหมด 7,000 บาท ดังนี้

  • กลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี ได้เพิ่ม 5,400 บาทต่อคน

เดิมผู้ถือบัตรคนจนกลุ่มนี้ได้รับความช่วยเหลือค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา และวัสดุการเกษตร จำนวน 800 บาทต่อเดือน แต่รัฐจะโอนความช่วยเหลือจากโครงการเราชนะเพิ่มให้อีก 2,700 บาทต่อคนต่อเดือน เพื่อให้วงเงินค่าซื้อสินค้าฯ เพิ่มเป็น 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน

รัฐบาลจะโอนเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมอีก 675 บาทต่อสัปดาห์ หรือสรุปแล้วได้รับความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากโครงการเราชนะ 5,400 บาทต่อคน ในช่วง 2 เดือนข้างหน้า

  • กลุ่มที่มีรายได้ระหว่าง 30,000-100,000 ต่อปี ได้เพิ่ม 5,600 บาทต่อคน

เดิมผู้ถือบัตรคนจนกลุ่มนี้ได้รับความช่วยเหลือค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา และวัสดุการเกษตร จำนวน 700 บาทต่อเดือน แต่รัฐจะโอนความช่วยเหลือจากโครงการเราชนะเพิ่มเติมให้อีก 2,800 บาทต่อคนต่อเดือนเดือน เพื่อให้วงเงินค่าซื้อสินค้าฯ เพิ่มเป็น 3,500 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน

รัฐบาลจะโอนเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมอีก 700 บาทต่อสัปดาห์ หรือสรุปแล้วได้รับความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากปกติ 5,600 บาทต่อคน ในช่วง 2 เดือนข้างหน้า

เริ่มโอนเงินเมื่อไหร่?

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน จะได้รับเงินเป็นรายสัปดาห์ โดยเริ่มโอนสัปดาห์แรกในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นเวลา 8 สัปดาห์

เงินสดได้ไหม?

ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ วงเงินที่ได้รับเพิ่มเติมจะอยู่ในบัตรฯ เท่านั้น

แล้วใช้วงเงินได้ที่ไหน?

การใช้วงเงินจากโครงการเราชนะจะคล้ายกับโครงการคนละครึ่ง คือสามารถใช้ได้ที่ร้านค้าธงฟ้า ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเราชนะ แต่ที่เพิ่มเติมขึ้นมาคือด้านบริการ โดยเฉพาะขนส่งสาธาระ ได้แก่ แท็กซี่ รถตุ๊กตุ๊ก และวินมอเตอร์ไซค์

ใช้วงเงินได้ถึงวันไหน?

วงเงินจากโครงการเราชนะที่โอนเข้าทุกสัปดาห์ จะสะสมอยู่ในบัตรฯ มากขึ้นเรื่อยๆ และสามารถใช้ได้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เท่านั้น หลังจากวันที่ 31 พฤษภาคมจะตัดวงเงินทันที ไม่มีสิทธิ์ใช้ต่อ เพราะฉะนั้นผู้ถือบัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ต้องวางแผนการใช้เงินให้ดี

เสียภาษีไหม?

วงเงินจากโครงการเราชนะไม่เสียภาษี โดยกระทรวงการคลังจะเสนอ ครม. ขอยกเว้นการนำไปคิดเป็นรายได้พึงประเมิน

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team