ดูหนังออนไลน์
Business

คนหาย! ปีใหม่ 64 ‘ขนส่งสาธารณะ’ เหลือผู้โดยสาร 6 ล้านคน ต่ำกว่าคาดการณ์ 40%

คนหาย! ปีใหม่ 64 “ขนส่งสาธารณะ” ผู้โดยสารลดเหลือ 6 ล้านคน ต่ำกว่าคาดการณ์ 40% เดินทางเข้า-ออกกรุงเทพฯ วูบ 24%

กระทรวงคมนาคม รายงานผลการอำนวยความสะดวก ปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ 2564 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 – 2 มกราคม 2564 (ข้อมูลวันที่ 3 มกราคม 2564 เวลา 08.30 น.) พบว่า มีผู้ใช้บริการขนส่งสาธารณะกว่า 6 ล้านคน ต่ำกว่าประมาณการ 40.18% ด้านปริมาณการจราจรเข้า – ออกกรุงเทพฯ กว่า 9 ล้านคัน ต่ำกว่าประมาณการ 24.14%

ขนส่งสาธารณะ ปีใหม่ 64

สำหรับสถานการณ์อุบัติเหตุ พบว่า จำนวนอุบัติเหตุทางถนน จำนวนผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บลดลงมากกว่า 5% โดยเกิดอุบัติเหตุบนโครงข่ายของกระทรวงคมนาคม 1,262 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 195 ราย ได้รับบาดเจ็บ 1,309 ราย สาเหตุหลักของอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด โดยข้อมูลสะสมระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 – 2 มกราคม 2564 สรุปได้ดังนี้

1.การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ มีประชาชนเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ 6,946,426 คน-เที่ยว ต่ำกว่าประมาณการ 40.18% โดยมีปริมาณการจราจรเข้า – ออกกรุงเทพฯ 9,538,928 คัน ต่ำกว่าประมาณการ 24.14% ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรถยนต์ส่วนบุคคล จำนวน 9,085,789 คัน คิดเป็น 95.25% ของปริมาณการจราจรเข้า – ออกกรุงเทพฯ ทั้งหมด

2.การตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะ ณ จุดตรวจความพร้อม 206 แห่งทั่วประเทศ โดยเริ่มตรวจฯ เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 จำนวน 52,126 คัน พบข้อบกพร่องและสั่งให้เปลี่ยนรถ จำนวน 1 คัน

ส่วนท่าเรือ/แพ จำนวน 173 แห่ง ไม่พบข้อบกพร่อง และได้พ่นห้ามใช้เรือ จำนวน 1 ลำ ด้านการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถ เจ้าหน้าที่รถไฟ รถไฟฟ้า และผู้ประจำเรือ ไม่พบว่ามีการดื่มแอลกอฮอล์หรือใช้สารเสพติด

3.สถานการณ์อุบัติเหตุ เกิดอุบัติเหตุบนโครงข่ายทางถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงคมนาคม 1,262 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 195 ราย บาดเจ็บ 1,309 ราย

บริเวณที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เป็นทางตรง คิดเป็น 71.63% สาเหตุสำคัญเกิดจากการขับรถเร็วเกินกำหนด คิดเป็น 62.20% รถที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ รถจักรยานยนต์ 52.30%

จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ สุพรรณบุรี จำนวน 47 ครั้ง รองลงมาคือ นครราชสีมา สุราษฎร์ธานี และเชียงใหม่ ส่วนจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด คือ อุดรธานี และนครราชสีมา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในช่วงส่งท้ายปีเก่า 2563 และต้อนรับปีใหม่ 2564 ประเทศไทยได้เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอก 2 ส่งผลให้การเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ในภาพรวมลดลงอย่างเห็นได้ชัด สำหรับประชาชนที่ยังคงตัดสินใจเดินทาง ได้หันไปใช้รถยนต์ส่วนตัวมากขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงพื้นที่แออัดและการใช้ขนส่งสาธารณะซึ่งมีความเสี่ยงมากกว่า

อ่านข่าวเพิ่มเติม

NOPPHAWHAN TECHASANEE