ดูหนังออนไลน์
Business

ชาวต่างชาติ ทำงานในไทย ต่อวีซ่าได้ง่ายขึ้น แค่ยินยอม ส่งข้อมูลเสียภาษีกรมสรรพากร เปิดระบบใหม่ ให้บริการ ผู้เสียภาษีชาวต่างชาติ เพียงคลิกยินยอมให้ สตม. ส่งข้อมูลการเสียภาษี ก็ต่อวีซ่าทำงานในไทยได้ง่ายขึ้น ตั้งแต่ 18 พ.ย.เป็นต้นไป

นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า กรมสรรพากรเปิดให้บริการระบบเชื่อมโยง การส่งข้อมูลของผู้เสียภาษีชาวต่างชาติ ที่ทำงานในประเทศไทย ให้กับ สตม. เพียงผู้เสียภาษี แจ้งให้ความยินยอม ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ กรมสรรพากรจะส่งข้อมูลที่ให้ความยินยอมให้แก่ สตม. ได้แก่ แบบแสดงรายการภาษีภ.ง.ด.1 ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 และ ภ.พ.30 เพื่อใช้ในการขอต่อวีซ่า และการขออนุญาต อยู่ต่อของคนต่างด้าวที่ทำงานในประเทศไทย

ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการ ต้องเป็นผู้ที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษี ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยใช้บริการได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th หัวข้อบริการอิเล็กทรอนิกส์ และเลือกระบบเชื่อมโยงข้อมูล ระหว่างกรมสรรพากร และ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

เมื่อผู้เสียภาษี เลือกรายการครบถ้วน และได้บันทึกรายการยินยอมให้เปิดเผยข้อมูล Consent Form
ระบบจะสร้าง Consent ID ให้๒ รูปแบบ คือ แบบ PDF หรือแบบรูปภาพ พร้อมข้อความแจ้งให้ไปยื่นความประสงค์ ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ภายในกำาหนดเวลา 15 วัน นับแต่วันที่ผู้เสียภาษียื่นแสดงความยินยอม

การเชื่อมโยงข้อมูลดังกล่าว จะช่วยให้ผู้เสียภาษีชาวต่างชาติ สามารถทำธุรกรรม ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยไม่ต้องเดินทางมาขอคัดข้อมูล แบบแสดงรายการภาษี ที่หน่วยงานสรรพากร เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

ระบบแจ้งให้ความยินยอมส่งข้อมูล สามารถขอข้อมูลแบบแสดงรายการภาษีบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ที่ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ตย้อนหลังได้ 2 ปี นับจากปีปัจจุบัน ช่วยให้ผู้เสียภาษีชาวต่างชาติได้รับความสะดวก รวดเร็ว ในการขอต่อวีซ่าทำงานในประเทศไทย

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
WANPEN PUTTANONT