ดูหนังออนไลน์
Politics

วันเดียวเท่านั้น! กกต.ย้ำ เลือกตั้ง ‘อบจ.’ ไม่มีลงคะแนนล่วงหน้ากกต.เน้นย้ำเลือกตั้ง “อบจ.”ไม่มีการลงคะแนนล่วงหน้า แนะประชาชนเช็คชื่อก่อนเข้าคูหาเลือก “อบจ.” ไม่น้อยกว่า 25 วัน ย้ำไม่มีลงคะแนนล่วงหน้า

วันนี้ (16 พ.ย.) มีรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งว่า การเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จะสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได้ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 -17.00 น. เพียงวันเดียวเท่านั้น โดยไม่มีการลงคะแนนเสียงตั้งล่วงหน้า เหมือนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ดังนั้น ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจึงควรเตรียมความพร้อม โดยตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 25 วัน สามารถตรวจสอบรายชื่อที่ ที่ว่าการอำเภอ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่เลือกตั้ง หรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้ง

นอกจากนี้ กกต.ยังเน้นย้ำว่า ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 15 วัน ให้ตรวจสอบรายชื่อ จากเอกสารที่แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งมายังเจ้าบ้าน ขณะที่การเพิ่มชื่อ หรือถอนชื่อก่อนวันเลือกตั้ง ต้องไม่น้อยกว่า 10 วัน

หากพบว่าตนเอง หรือผู้มีชื่อในทะเบียนบ้านไม่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หรือเจ้าบ้านเห็นว่ามีชื่อบุคคลอื่นอยู่ในทะเบียนบ้าน โดยไม่ได้อาศัยอยู่จริง ขอให้ยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่นเพื่อขอเพิ่มชื่อ- ถอนชื่อ พร้อมนำสำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวอื่นที่ทางราชการออกให้ไปแสดงด้วย

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team