ดูหนังออนไลน์
Business

‘การบินไทย’ แจงประกาศขายเครื่องบิน 34 ลำ ตามขั้นตอนฟื้นฟูกิจการ

“การบินไทย” แจงประกาศ ขายเครื่องบิน 34 ลำ เป็นการสำรวจตลาด เตรียมขายทรัพย์สินตามขั้นตอนฟื้นฟูกิจการ

ตามที่ได้มีการเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับการประกาศขายเครื่องบินมือ 2 ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 34 ลำ บนเว็บไซต์ http://thaiaircrafttrading.com นั้น

การบินไทย ขายเครื่องบิน

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ขอชี้แจงว่า การประกาศขายเครื่องบินดังกล่าวเป็นขั้นตอนการสำรวจตลาดเพื่อหาผู้สนใจซื้อเครื่องบินมือ 2 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับดำเนินการขายทรัพย์ในกระบวนการฟื้นฟูกิจการ ซึ่งขั้นตอนการขายนั้นจะเกิดขึ้นในอนาคตและจะเป็นไปตามกระบวนการฟื้นฟูกิจการ โดยอยู่ภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการซึ่งจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องและได้รับอนุญาตจากศาลล้มละลายกลาง

ในส่วนเครื่องบินที่ได้ประกาศขายสอดคล้องกับแผนธุรกิจและแนวทางการฟื้นฟูกิจการของการบินไทย ซึ่งจะต้องมีการปรับลดฝูงบินให้เหมาะสมกับแผนการบิน และการบริหารต้นทุนอย่างเหมาะสม ซึ่งการบินไทยจะชี้แจงให้ทุกท่านทราบเมื่อมีความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวต่อไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม

NOPPHAWHAN TECHASANEE