ดูหนังออนไลน์
General

เริ่มวันนี้! ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ผู้ประกันตนอายุ 50 ปีขึ้นไป ที่รพ.เครือข่ายทั่วประเทศ

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฟรี ผู้ประกันตน อายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป “สุชาติ” สั่งคิกออฟโครงการ เริ่มตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป ที่โรงพยาบาลเครือข่ายทั่วประเทศ

วันนี้ (15 ตุลาคม 2563) เป็นวันแรกของการให้บริการ ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ สำหรับ ผู้ประกันตน ที่มีอายุ 50 ปี ขึ้นไป สามารถใช้บริการได้ฟรี ที่ โรงพยาบาลตามสิทธิ หรือโรงพยาบาลตามที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

ทั้งนี้ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายให้ นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเยี่ยมชม กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ (Healthy Thailand เพื่อผู้ประกันตน) ณ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ถนนรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร

นายสุเทพ กล่าวว่า รัฐบาล ภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีความห่วงใยสุขภาพของพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด – 19 แม้ว่าประเทศไทยจะควบคุมการแพร่ระบาดได้ก็ตาม แต่การมีสุขภาพที่ดีของทุกคนจึงเป็นสิ่งสำคัญ

นอกจากนี้ ยังพบว่า ในแต่ละปี มีกลุ่มเสี่ยงที่ป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่เป็นจำนวนมาก กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม จึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ (Healthy Thailand เพื่อผู้ประกันตน) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ผู้ประกันตน ให้ได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ลดอัตราการเจ็บป่วย ของผู้ประกันตนที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

พร้อมกันนี้ ยังเน้นให้การคุ้มครองดูแล ผู้ประกันตน ซึ่งเป็นแรงงานสำคัญของประเทศ โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการป้องกันมากกว่าการรักษา

สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิเข้าใช้บริการ ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ จะเป็นผู้ประกันตน มาตรา 33 และมาตรา 39 ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป สามารถรับบริการได้ที่โรงพยาบาลตามสิทธิ หรือโรงพยาบาลตามที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด

ขณะที่ในวันนี้ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 9 ได้ร่วมกับ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี จัดให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้แก่ ผู้ประกันตน ณ คลินิกประกันสังคมชั้น 2 อาคารนวราชจักรี

ความร่วมมือครั้งนี้ ถือเป็นคิกออฟโครงการ และยังเป็นนิมิตหมายที่ดี ของความร่วมมือระหว่างสำนักงานประกันสังคม และพันธมิตรสถานพยาบาลประกันสังคม ในการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค เพื่อให้ลูกจ้าง ผู้ประกันตน มีสุขภาพพลานามัยที่ดี มีความปลอดภัยในการทำงาน

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

“โดยเฉพาะในช่วงที่ต้องปรับตัว ให้เข้ากับวิถีการดำรงชีวิตแบบใหม่ (New Normal) เพื่อลดความเสี่ยง ในการเกิดโรคต่าง ๆ รวมถึงโรคระบาดจากเชื้อโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อทุกประเทศทั่วโลก”

ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคม จะเริ่มให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ในปี 2563 ได้ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นไป ให้บริการได้ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 31 สิงหาคมของทุกปี

จากรายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ประเทศไทย โดย กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคติดต่อ กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 3 ตุลาคม 2563 พบว่า มีรายงานผู้ป่วย 111,551 คน มีรายงานผู้เสียชีวิต 4 ราย ใน จังหวัดนครราชสีมา 2 ราย หยองบัวลำภู และสุราษฏร์ธานี จังหวัดละ 1 ราย สาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิดเอทั้ง 4 ราย

กลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่ ยังคงพบในเด็กเล็ก กลุ่มอายุ 0-4 ปี รองมาเป็นกลุ่มอายุ 5-14 ปี และ 15-24 ปี ตามลำดับ

อ่านข่าวเพิ่มเติม

WANPEN PUTTANONT