ดูหนังออนไลน์
General

โพลชี้ทางออกความขัดแย้ง รัฐบาลต้องรับฟังอย่างจริงใจ ไม่ใช้ความรุนแรง!

“สวนดุสิตโพล” เปิดผลสำรวจ “ระดมสมองหาทางออกความขัดแย้ง” ชี้รัฐบาลต้องรับฟังอย่างจริงใจ ไม่ใช้ความรุนแรง ไม่สองมาตรฐาน

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง “ระดมสมองหาทางออกความขัดแย้ง” กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 1,263 คน สำรวจระหว่างวันที่ 23 – 25 กันยายน 2563 พบว่า 91.87% เห็นว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องช่วยกันหาทางออกของความขัดแย้ง โดยรัฐบาลต้องรับฟังอย่างจริงใจ 88.44% ไม่ใช้ความรุนแรง 87.57% ไม่สองมาตรฐาน 82.03% คน/กลุ่มที่ควรเป็นผู้นำในการหาทางออก คือ แกนนำ ตัวแทนกลุ่มต่าง ๆ 27.40% นายกฯ 26.77% ประชาชน 24.37% และเห็นว่าการหาทางออกครั้งนี้น่าจะสำเร็จ 75.12%

จากผลการสำรวจ ประชาชนเห็นว่าปัญหาความขัดแย้งสามารถแก้ไขได้หากมีความจริงใจในการรับฟัง ปฏิบัติกับทุกกลุ่ม ทุกฝ่าย ทุกพรรคด้วยมาตรฐานเดียวกัน ให้แกนนำ ตัวแทนทุกกลุ่มมาเจรจาหาทางออกร่วมกัน หากต้องการแก้ปัญหาจริงความขัดแย้งของชาติ ณ วันนี้ ต้องแก้ไขได้สำเร็จอย่างแน่นอน

ด้าน นางสาวเอกอนงค์ ศรีสำอางค์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยว่า จากผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่องระดมสมองหาทางออกความขัดแย้ง พบว่าประชาชนต่างมีความเห็นเป็นเสียงส่วนใหญ่ว่าถึงเวลาแล้วที่เราประชาชนคนไทยต้องช่วยกันหาทางออกความขัดแย้ง ซึ่งทางออกที่ควรดำเนินการเป็นอันดับแรก คือ รัฐบาลต้องเปิดโอกาสรับฟังประชาชนและทุกภาคส่วนด้วยความจริงใจ

ต้องไม่ใช้ความรุนแรงในการเข้าแก้ไขความขัดแย้งที่เกิดขึ้นอันจะนำไปสู่สถานการณ์ที่แย่ลงเฉกเช่น ช่วงพฤษภาทมิฬ พ.ศ. 2535 ประการรองลงมาที่รัฐบาลควรดำเนินการคือ การปฏิบัติงานต่างๆ ต้องไม่ใช้วิธีการสองมาตรฐาน หากรัฐบาลมีการทำงานตามที่กล่าวมาทั้ง 2 ประการ ย่อมแสดงให้ประชาชนและทุกภาคส่วนเห็นถึงความจริงใจ ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลก็น่าที่จะนำไปสู่การลดปัญหาความขัดแย้งลงได้

ทั้งนี้ ผู้ที่จะเป็นแนวร่วมในการช่วยกันหาทางออกควรจะเป็นแกนนำ ตัวแทนกลุ่มต่างๆ ทุกภาคส่วน นายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้นำประเทศ และขาดไม่ได้เลยในการช่วยกันหาทางออกในความขัดแย้งคือ “ประชาชน คนไทย ทุกคน” ที่ต่างต้องมองไปในทิศทางเดียวกันว่าประเทศไทยเป็นของชนชาวไทยทุกคน เราต้องร่วมกันฟันฝ่าหาทางออกครั้งนี้ให้สำเร็จโดยสันติวิธี

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team