ดูหนังออนไลน์
General

‘สส.อาดิลัน’ ลงพื้นที่แนวบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบ

“อาดิลัน” ลงพื้นที่พร้อม กมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทาง บริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบ แก้ปัญหาน้ำดูสภาพปัญหาแม่น้ำปัตตานีตื้นเขิน เพื่อนำไปสู่การผลักดันเชิงนโยบาย 

นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ ส.ส.จังหวัดยะลา เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ เปิดบ้านต้อนรับคณะกรรมาธิการ(กมธ.)วิสามัญ พิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบ ร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการกลุ่มลุ่มน้ำภาคใต้ ระหว่างการลงพื้นที่ศึกษาดูงานของกมธ. ในพื้นที่เขตเทศบาลนครยะลา

ก่อนหน้านี้นายอาดิลัน ในฐานะ ส.ส.ในพื้นที่ได้นำเรื่องนี้หารือในสภาฯแล้ว ขอให้กรมเจ้าท่าพิจารณาขุดลอกแม่น้ำปัตตานี เพื่อจะได้กักเก็บน้ำดิบในแม่น้ำปัตานีช่วงฤดูแล้งได้ ทำให้ กมธ. ได้ลงพื้นที่ดูสภาพปัญหาแม่น้ำปัตตานีที่ตื้นเขิน

นอกจากนี้ กมธ. ยังได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ป่าพรุสิรินธร (ป่าพรุโต๊ะแดง) พร้อมรับฟังสภาพปัญหาการบริหารจัดการน้ำ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินบริหารจัดการน้ำ พร้อมเสนอแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกัน

นายอาดิลัน กล่าวขอบคุณกมธ. และคณะที่ร่วมลงพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เล็งเห็นถึงปัญหาของประชาชน และรับฟังเสียงสะท้อนและสภาพปัญหา รวมทั้งแนวทางในการแก้ปัญหา เพื่อนำไปสู่การผลักดันเชิงนโยบายต่อไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight