ดูหนังออนไลน์
General

‘เฉลิมชัย’ โยกย้ายใหญ่ข้าราชการเกษตรฯ ‘ซี 10’

ครม.อนุมัติโยกย้ายข้าราชการระดับ”ซี 10″ กระทรวงเกษตรฯ 8 ตำแหน่ง  ดัน “พิเชษฐ์ วิริยะพาหะ” นั่งอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมดัน 2 ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ นั่งรองปลัดกระทรวงเกษตรฯ  

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) วันนี้ (15ก.ย.)  มีมติแต่งตั้งข้าราชการกระทรวงเกษตรฯ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 8 ราย ประกอบด้วย

1. นายระพีพัฒน์ จันทร์ศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เป็นรองปลัดกระทรวงเกษตรฯ

2. นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ เป็นรองปลัดกระทรวงเกษตรฯ

3. นายประยูร อินสกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ เป็นรองปลัดกระทรวงเกษตรฯ

4. นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมชลประทาน เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ

5. นายพิศาล พงศาพิชณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ เป็นเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)

6. นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นอธิบดีกรมวิชาการเกษตร

7. นายปราโมทย์ ยาใจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ เป็นอธิบดีกรมหม่อนไหม

8. นายฉันทานนท์ วรรณเขจร ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ เป็นเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight