ดูหนังออนไลน์
General

โปรดเกล้าฯ ตั้ง ‘บิ๊กแดง-ณรัชต์’ เป็นรองเลขาธิการพระราชวัง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ย้ายโอน และแต่งตั้ง  “บิ๊กแดง-ณรัชต์” เป็น รองเลขาธิการพระราชวัง

วันนี้ (15 ก.ย.) มีการเผยแพร่ คำสั่งจากสำนักพระราชวัง ที่ 182/2563 เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุมัติ รับโอนข้าราชการทหาร และข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายพลเรือน และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นพิเศษเฉพาะรายจำนวน 2 ราย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทาน พระบรมราชานุมัติรับโอนข้าราชการทหารและข้าราชการพลเรือนสามัญมาบรรจุเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายพลเรือนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นพิเศษเฉพาะรายจำนวน 2 ราย

โดยอาศัยอำนาจตามความใน มาตรา6 มาตรา 14 มาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ 2560 ข้อ 12 ข้อ 13 ข้อ 15 แห่งระเบียบส่วนราชการในพระองค์ว่าด้วยการบริหารข้าราชบริพารในพระองค์ 2560

ข้อ 11 แห่งระเบียบส่วนราชการในพระองค์ว่าด้วยการบริหารค่าราชบริพาร ในพระองค์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 2563 ข้อ 29 แห่งระเบียบส่วนราชการในพระองค์ว่าด้วยรถราชการและค่าตอบแทนเมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง 2560 และข้อ4 แห่งระเบียบส่วนราชการในพระองค์ว่าด้วยรถราชการและค่าตอบแทนเมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่งแก้ไขเพิ่มเติม 2563

จึงให้รับโอนข้าราชการทหาร และข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุเป็น ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายพลเรือน และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นพิเศษเฉพาะรายจำนวน 2 ราย

  • พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก เป็น รองเลขาธิการพระราชวัง ระดับ 11
  • พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เป็น รองเลขาธิการพระราชวัง ระดับ 11

ตั้งแต่ 30 กันยายน 2563 เป็นต้นไป

ลงชื่อ พล.อ.อ. สถิตย์พงษ์ สุขวิมล เลขาธิการพระราชวัง

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team