ดูหนังออนไลน์
Business

‘แท็กซี่ไฟฟ้า’ ช่วยคนตกงาน สร้างรายได้ เน้นบริการ ‘กลุ่มเปราะบาง’

แท็กซี่ไฟฟ้า “Beta EV Lady Taxi” พม. จับมือสตาร์ทอัพ – เอ็มจี – เกรท วอลล์ มอเตอร์ส สร้างอาชีพผู้ว่างงาน เน้นบริการ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า พม.ได้เปิดตัวโครงการ แท็กซี่ไฟฟ้า Beta EV Lady Taxi เพื่อสร้างอาชีพใหม่ ให้กับผู้ว่างงาน ที่ได้รับผลกระทบโรคโควิด-19 ด้วยบริการรถยนต์สาธารณะพลังงานไฟฟ้า 100% สำหรับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการ รวมทั้งประชาชนทั่วไป

แท็กซี่ไฟฟ้า

โครงการดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวง พม. สตาร์ทอัพ Betta EV และ ผู้ผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้า ได้แก่ บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด และ เกรท วอลล์ มอเตอร์ส (Great Wall Motors) อีกทั้งยังมี แท็กซี่จิตอาสา ที่ขับรถไฟฟ้าบริการฟรี ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการมีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคม

สำหรับโครงการแท็กซี่ไฟฟ้า Betta EV Lady Taxi เป็น แพลตฟอร์ม แท็กซี่ อีวี แนวคิดใหม่ ที่จะเปลี่ยนบริการรถยนต์สาธารณะ (แท็กซี่) ให้เป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้า 100% เพื่อยกระดับ และพัฒนาภาพลักษณ์วิชาชีพแท็กซี่ ให้เป็นผู้ส่งความสุข ความสะดวกสบาย และความปลอดภัย ให้กับผู้โดยสารและสังคมในภาพรวม

ทั้งนี้ ได้เปิดรับผู้ว่างงาน ที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ให้สามารถเข้าสู่วิชาชีพใหม่ ที่จะสร้างรายได้ที่เพียงพออย่างมั่นคง และที่สำคัญ จะเป็นการช่วยลดปัญหามลพิษ จากรถบริการสาธารณะ ที่วิ่งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 85,000 คัน

ขณะเดียวกัน กระทรวง พม. ได้เสนอสิทธิพิเศษ สำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการฯ คือ การเช่าที่พักอาศัย ในโครงการของการเคหะแห่งชาติ (กคช.) ด้วยอัตราเพียงเดือนละ 999 บาท เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายอีกทางหนึ่งด้วย

ด้านเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทางกระทรวง พม. จะมีนักสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่ตรวจสอบ คัดกรองผู้สมัคร เพื่อให้ได้คนขับแท็กซี่รุ่นใหม่ ที่มีความประพฤติดี และมีหัวใจบริการ ตลอดจนมีการพัฒนาฝึกอบรม ให้ผู้ร่วมโครงการฯ มีศักยภาพในด้านต่าง ๆ

ผู้ขับแท็กซี่ในโครงการ จะเน้นการดำเนินการภายใต้แนวคิด การทำงานหลายหน้า (Multi-Task Working) เปลี่ยนผู้ขับแท็กซี่เป็นผู้ส่งความสุข และบริการให้ความช่วยเหลือผู้โดยสาร เช่น บริการ Carpool รับส่งลูกหลานไปโรงเรียน รับส่งผู้สูงอายุ ผู้หญิงท้องไปโรงพยาบาล และรับส่งผู้พิการ เป็นต้น

นายจุติ กล่าวว่า โครงการดังกล่าวมีเป้าหมายสำคัญ เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ที่มั่นคง ให้กับผู้ว่างงาน ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด- 19 โดยเฉพาะผู้หญิง ในเบื้องต้น จะเริ่มต้นที่ 200 คนแรก พร้อมทั้งวางเป้าหมายทั้งหมด 170,000 คน ด้วยรายได้เฉลี่ยคนละ 20,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป

“คาดว่าภายใน 9 ปี จะช่วยสร้างรายได้ ให้กับผู้ที่เข้าร่วมโครงการฯ รวม 40,800 ล้านบาทต่อปี” นายจุติ กล่าว

ขณะที่พันธมิตรทางธุรกิจหลัก ของโครงการฯ คือ บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้นำในตลาดรถยนต์พลังงานไฟฟ้า 100% หรือ BEV ในประเทศไทย และ เกรท วอลล์ มอเตอร์ส (GWM) ซึ่งเป็นผู้นำเทคโนโลยีด้านรถไฟฟ้า เหมาะสำหรับการเดินทางสมัยใหม่ของคนรุ่นใหม่ ที่จะจัดการทุกอย่างผ่าน แอปพลิเคชั่น ทำให้สามารถมีรถส่วนตัวใช้ และสร้างรายได้จากการบริการขับรถแบบ พาร์ทไทม์

ล่าสุด โครงการแท็กซี่ไฟฟ้า Betta EV Lady Taxi พร้อมเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ แล้ว จากนั้น จะมีการพิจารณาคัดเลือก และฝึกอบรม โดยคาดว่า Betta EV จำนวน 100 คัน จะพร้อมให้บริการในพื้นที่ กทม. ในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป

อย่างไรก็ตาม ระหว่างนี้ จะมีรถไฟฟ้าทดลองให้บริการนั่งฟรีส่งถึงบ้าน โดยอาสาสมัครจากหลากหลายอาชีพ อาทิ แก้ว บัณฑิตอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชิญชวนผู้หญิงให้มาขับรถแท็กซี่ เพื่อผลักดัน Lady Taxi ภายใต้แนวคิด Lady drive Lady First เป็นต้น รวมถึงคนขับแท๊กซี่จิตอาสา รับ-ส่ง คนไร้บ้าน ไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวของกระทรวง พม. ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ผู้สนใจ สามารถเข้าไปกรอกใบสมัคร ได้ที่ www.bettaev.org หรือที่ facebook.com/bettaevorg ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

อ่านข่าวเพิ่มเติม

WANPEN PUTTANONT