ดูหนังออนไลน์
General

‘บิ๊กป้อม’ ลงพื้นที่ ‘ขอนแก่น’ มอบเงินอุดหนุนแรงงาน แจกที่ดินโครงการ ‘ธนารักษ์ประชารัฐ’

“บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น มอบสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุ ภายใต้โครงการ “ธนารักษ์ประชารัฐ” ส่งมอบ/เปิดจุดจ่ายน้ำ โครงการศึกษาสำรวจ จุดจ่ายน้ำบาดาล เพื่อประชาชนตามถนนสายหลัก มอบเงินอุดหนุนสถานประกอบกิจการพัฒนาฝีมือแรงงาน และมอบวุฒิบัตรโครงการเพิ่มผลิตแรงงานเอสเอ็มอี

พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผู้ช่วยโฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้ (28 ส.ค.) “บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี  พร้อมด้วยนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และ ร.อ ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ เดินทางไปปฏิบัติราชการ ที่จังหวัดขอนแก่น

ในช่วงเช้า พล.อ.ประวิตร พร้อมคณะ เดินทางไปเป็นประธานในพิธีมอบสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุ ภายใต้โครงการ “ธนารักษ์ประชารัฐ” ให้กับประชาชน และผู้พิการเพื่อการอยู่อาศัย พร้อมทั้งมอบเอกสารสิทธิ สปก.4-01 ให้กับเกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง ที่ศาลาอนุสรณ์ราชประชาสมาสัย ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด

พล.อ.ประวิตร กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ได้รับสิทธิการเช่าที่ดินที่ราชพัสดุ และมอบนโยบาย ขอให้กระทรวงการคลังดำเนินโครงการให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อประโยชน์ของประชาชนที่ไม่มีที่อยู่อาศัย

พร้อมย้ำว่า รัฐบาลมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัย และที่ดินทำกินของประชาชน ให้ทุกคนมีความมั่นคงในอาชีพ และรายได้นำไปสู่ความเป็นอยู่ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยการรับรองสิทธิในการเข้าใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ เพื่ออยู่อาศัย และทำกินได้อย่างเป็นธรรม และมีความมั่นคง จะบรรลุวัตถุประสงค์ได้ ต้องได้รับความร่วมมือของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคประชาชนผู้ถือครองที่ราชพัสดุ

สำหรับโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ( คทช.) ตามนโยบายรัฐบาลที่จัดทำขึ้น มีความมุ่งหมายต้องการแก้ปัญหา การไม่มีที่ดินทำกินของเกษตรกร และการรุกล้ำเขตป่าสงวนแห่งชาติ โดยต้องการกระจายสิทธิการถือครองให้แก่ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ ที่ไม่รุกล้ำพื้นที่ป่าไม้ และออกมาตรการป้องกันการเปลี่ยนมือ ไปยังผู้ที่ไม่ใช่เกษตรกร ควบคู่กับการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพ ให้ประชาชนมีรายได้ และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้คนอยู่กับป่าร่วมกันได้อย่างเป็นระบบ

บิ๊กป้อม

โดยเน้นการอนุรักษ์ควบคู่กับการพัฒนาที่ยั่งยืน จึงขอให้เกษตรกรที่ได้รับเอกสารสิทธิที่ดินจากรัฐบาลไปแล้ว ช่วยกันรักษาและใช้ประโยชน์อย่างเต็มความสามารถ โดยรัฐบาลจะยังให้การช่วยเหลือต่อไป ทั้งโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคที่จำเป็น การฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ การตลาดและการแปรรูปต่อเนื่องกันไปให้ยืนได้เข้มแข็งด้วยตัวเอง

จากนั้น พล.อ.ประวิตร และคณะ เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองไฮขามเตี้ย ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด โดยเยี่ยมชมผลผลิตทางการเกษตรของชุมชน จากน้ำบาดาล และการทำงานของระบบน้ำดื่มเพื่ออุปโภคบริโภคในพื้นที่ พร้อมส่งมอบระบบประปาบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ให้นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแฮด และโรงเรียนบ้านไฮขามเบี้ย

พล.อ.ประวิตร ได้กล่าวขอบคุณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และ จังหวัดขอนแก่น ที่สนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ในการจัดหาน้ำอุปโภค บริโภค ให้กับประชาชน โดยย้ำว่า รัฐบาลมีเป้าหมาย จัดหาแหล่งน้ำ ให้ประชาชนทุกคน มีน้ำกินน้ำใช้โดยทั่วกัน ทั้งประเทศ

โดยจะเร่งเดินหน้า จัดทำจุดจ่ายน้ำแร่ริมทาง ในพื้นที่นำร่องอีก 25 แห่ง ในปีนี้ เพื่อให้นักเรียน มีน้ำดื่มเพียงพอ และช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน ของประชาชนในพื้นที่ขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค เป็นการเร่งด่วน ซึ่งต้องขอให้ทุกคนในพื้นที่ มีส่วนร่วมกันดูแล และรักษาประโยชน์ การใช้น้ำร่วมกันอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม

บิ๊กป้อม

ในช่วงบ่าย พล.อ.ประวิตร และคณะ ได้เดินทางต่อไปยัง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น เพื่อเป็นประธาน มอบเงินอุดหนุน แก่สถานประกอบกิจการ ที่ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ การส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อช่วยเหลือ และอุดหนุน การดำเนินการของ ศูนย์ประเมินความรู้ ความสามารถกลาง จำนวน 3 แห่ง และเป็นประธานมอบวุฒิบัตร แก่ผู้เข้ารับการอบรม โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 10 คน

บิ๊กป้อม

พล.อ.ประวิตร ได้กล่าวชื่นชม ยินดีกับ ผู้ผ่านการอบรม ซึ่งจะทำให้แรงงาน มีขีดความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีรายได้มากขึ้น ชุมชนก็จะมีเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตามมา

พร้อมทั้งกล่าวแสดงความยินดีกับ สถานประกอบกิจการ ที่ได้รับเงินอุดหนุน ซึ่งจะเป็นกำลังใจ ให้มีความมุ่งมั่น พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อสามารถแข่งขันในตลาด ยุค 4.0 ที่มีการเปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็วได้

บิ๊กป้อม

พล.อ.ประวิตร ได้กำชับโรงงานว่า จะต้องให้ความสำคัญเร่งด่วน ทั้งการพัฒนาฝีมือแรงงาน และการดูแลสวัสดิการ การเยียวยาแรงงาน ที่ได้รับผลกระทบ จากการระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างเป็นธรรม ทั่วถึง ควบคู่กันไป เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ที่จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และพร้อมที่จะ ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team